Thomas Olofsson
Thomas Olofsson, Professor, Vetenskaplig ledare för Attraktivt samhällsbyggande Foto: Tomas Bergman

"De fungerade som dörröppnare"

Publicerad: 19 maj 2015

Thomas Olofsson , professor inom byggproduktion och vetenskaplig ledare för Attraktivt Samhällsbyggande berättar om hur han samarbetar med LTU Business AB.

Hur startade ditt samarbete med LTU Business AB?

– Jag blev som vetenskaplig ledare för Attraktivt Samhällsbyggande inbjuden till ett möte med LTU Business nätverk av näringslivsutvecklare. Sedan har jag blivit kontaktad att tillsammans med LTU Business att besöka företag i Norr- och Västerbotten som verkar inom vårt område.    

Hur många projekt har du gjort tillsammans med LTU Business AB?

– Vi har tillsammans initierat två projekt som vi för närvarande utvecklar och försöker skala upp till aktiv verksamhet?

Vad gjorde LTU Business AB för dig?

– De fungerade som en dörröppnare och facilitator, det vill säga länken mellan företag i regionen och forskningen på LTU. Tillsammans med företagen kan vi förstå problem som företag har behov att lösa och formulera forskningsprojekt som vi kan söka medel för. Förhoppningsvis kan lösningarna sedan kommersialiseras via företaget eller på LTU Business.   

Hur var det att arbeta med personalen på LTU Business?

– Det var enkelt och obyråkratiskt.

Hur skiljer sig LTU Business ”mindset” från Luleå tekniska universitet, hur bidrar de till er verksamhet?

– De har ett regional nätverk samt kunskap, verktyg och processer för hur man skall hantera IPR i forsknings och utvecklingsprojekt. Vi vill gärna fortsätta att arbeta med dom i framtiden.