"Jag behöver folk med nätverk i industrin"

Publicerad: 23 juni 2015

Javier Martin-Torres, professor inom atmosfärsvetenskap berättar om hur han samarbetar med LTU Business AB.

1.        Hur samarbetar du med LTU Business?

– Jag kom i kontakt med LTU Business genom Johanna Bergström-Roos. Hon är också baserad i Kiruna, hon är alltid fantastisk och mycket hjälpsam.

2.        Hur många projekt har du gjort med LTU Business?

– Jag började nyligen på Luleå tekniska universitet, men jag har redan interagerat med verksamheten i tre olika olika ämnen:  jag söker rådgivning för potentiella partner för ett förslag om att utveckla ett instrument för utforskning av Mars och forskning inom den europeiska rymdstyrelsens utlysningar; samma men för en annan ESA förslag om en vetenskaplig nyttolast i en cubesat; och den tredje i fråga om förfarandet för att patentera en idé som vi har i åtanke.

3.        Hur kunde  LTU Business hjälpa dig i ditt arbete?

– De två första projekten såg hjälpte de till att hitta industriella partners och för patentet LTU Business kontaktade de mig på ett snabbt sätt för ett första möte och en diskussion kring IPR.

4.        Hur var det att arbeta med LTU Business personal?

– Väldigt bra. Jag har alltid funnit mycket hjälpsam och kunnig personal.

5.        Vad är skillnaden i LTU Business "mindset" , hur bidrar de till ditt arbete?

– Forskning och akademisk miljö skiljer sig från näringslivet. Jag behöver folk som känner industrin i Sverige, och kan ge mig råd mig om de bästa partnerskapen och de svenska lagarna. Jag vill inte behöva tillbringa min tid i ett, troligen, fruktlöst sökande efter rätt företag att arbeta med, eller onödiga rättsliga förfarande. Forskning, projektansökningar och artikelskrivande är redan tidskrävande nog.

6.        Har ni för avsikt att fortsätta arbeta med LTU affärer i framtiden.

– Ja, säkert. Jag behöver verkligen den här typen av hjälp. Jag tror att LTU Business hjälp är speciellt bra för någon som mig som kommer från utlandet. Det är en nödvändig länk för att utländska forskare som vill interagera med ingenjörer i svenskt näringsliv.