"Vi vill utvidga vårt samarbete"

Publicerad: 19 maj 2015

Kjell Rask, forskare inom Industriell produktionsmiljö berättar hur han samarbetar med LTU Business AB.

Hur startade ditt samarbete med LTU Business AB?

– De presenterade sin verksamhet hos oss vid ett möte och samtidigt visste jag att Håkan Perzon genomfört lyckade samarbeten med dem.

Hur många projekt har du gjort tillsammans med LTU Business AB?

–  Om jag räknar rätt så har vi nu genomfört fyra studentprojekt tillsammans.

Hur har LTU Business AB hjälpt dig i ditt arbete?

– De har identifierat företag med behov och intresse av den typ av projekt som ingår i vår undervisning och hjälpte sen till i de första kontakterna med företaget.

Hur var det att arbeta med personalen på LTU Business?

– Det har fungerat utmärkt. Jag får många samverkansförfrågningar utöver de som vi realiserat i form av projekt.

Vad skiljer LTU Business ”mindset” från Luleå tekniska universitet, hur bidrar de till er verksamhet?

– Jag uppfattar att deras huvuduppgift handlar om kontakter med näringsliv och kommuner i vår omgivning. För oss andra utgör detta den så kallade tredje uppgiften. Hur de bidrar tycker jag att jag har svarat i tidigare punkter. Jag hoppas att vi skall kunna utvidga samarbetet i framtiden.