Idéacceleratorn 2016

Idéacceleratorn - drömsommarjobbet på LTU

Ansökan till Idéacceleratorn 2017 är stängd

Vill du utveckla dina idéer utan att studier bromsar dig? Sök till Idéacceleratorn, sommarprogrammet för studenter vid Luleå tekniska universitet.

Idéacceleratorn är sommarjobbet för dig som någonsin har drömt om att förverkliga en egen idé eller projekt. Vi vill dig hjälpa att accelerera din utvecklingsfas så att du snabbt kan se om din idé är realiserbar. Idén äger du och vi stöttar dig och ditt eventuella lag i processen. 

Antal platser och ersättning

Det är inte förutbestämt hur många team som kommer att antas till programmet. Eftersom deltagarna kommer att få ersättning som ungefär motsvarar studiemedel så är deltagarantalet begränsat.

Tillgång till expertis

Under hela sommaren kommer ditt team att få tillgång till erfarna affärsrådgivare från LTU Business AB och andra aktörer i regionen. Idéacceleratorn finansierar också de åtgärder som du behöver för att komma vidare i varje del.

I slutet av sommaren visar ni upp vad ni har åstadkommit för varandra och kunniga experter inom området. Det kan vara finansiärer av något slag eller beslutsfattare som du behöver träffa för att komma vidare efter sommaren.

 

Programmet består av tre delar

 1. Verifiering 
  Identifera alla osäkerheter som kan överblickas vad gäller behov, kund/användarförståelse, marknad, och vidta åtgärder som minskar osäkerheten.
   
 2. Produktion 
  Testa idéerna för att se om de fungerar som man tror. Det kan handla om visualiseringar, prototyper, tjänstedesign mm, allt beroende på vad respektive idé behöver.
   
 3. Validering 
  Ta ny kontakt med marknaden och validera intresset så att man kan komma vidare mot en realisering efter sommarens slut. Det kan handla om att säkra finansiering, träffa internationella kunder eller anlita en expert som ger en kompetensboost till finjusteringen.

 

Så ökar du dina chanser

 1. Boka ett möte med affärsutvecklarna Johan och Lisa! 
  Vi svarar på frågor om Idéacceleratorn och pratar gärna med dig om din idé innan du skickar in din ansökan.
   
 2. Gå på lunchföreläsning
  Föreläsning anordnas 23 mars på Career Center, håll utkik i eventkalendern

 

Antagningskriterierna är 

 1. Genomförbarhet
  Ärera mål realistiska att nå under sommaren?
   
 2. Effekt
  Vilken effekt får detta om det genomförs?
   
 3. Nytänkande
  Det måste inte vara något helt nytt, men det måste tillföra något nytt.

Ditt team måste medverka vid de obligatoriska träffarna under hela sommaren.

Skapa ett team kring din idé

Lärdomarna från tidigare år har visat att det är de idéer som även har ett team som får de bästa resultaten ur idéacceleratorn. Därför är det större chans att komma in om ni är flera men om du är ensam om din idé och inte ännu hittat ett team finns det ändå chans att komma med.

Idéacceleratorns finansiärer är: Region Norrbotten, Sparbanken Nord, Längmanska företagarfonden och Arctic Business Incubator.