LTU_Business_korta_vagen

Korta Vägen

En möjlighet för utländska akademiker att få jobb och för företag/organisationer att hitta ny kompetens.

Nästa omgång startar: April 2019

Senaste ansökningsdag: Senast 22 mars
 

Korta vägen är lämplig för personer med akademisk utbildning i följande områden:

  • Teknik, data, eller naturvetenskap
  • Samhälls- eller beteendevetenskap
  • Ekonomi, handel, marknadsföring eller administration
  • Pedagogik
  • Vård och medicin

Programmet Korta vägen är riktat till personer som är utomnordiska akademiker och som har varit bosatta i Sverige i några år. Man ska ha en universitetsutbildning med examen eller ha studerat minst tre år på universitet i sitt hemland.

Längden på programmet är 3-6 månader och består av utbildning och praktik. Programmet förbättrar i första hand deltagarnas möjligheter att få ett arbete som stämmer med deras akademiska utbildning och i andra hand förbereds de för universitetsstudier som syftar till att komplettera deras utländska utbildning.

Det här ingår i programmet Korta Vägen

Korta vägen innehåller yrkesinriktad utbildning i svenska, svenskt samhällsliv och den svenska koden samt information om arbetsmarknaden, förvaltningar, myndigheter och det svenska högskolesystemet. Utöver detta tillkommer också:

  • Kartläggning av deltagarnas akademiska kompetens och arbetslivserfarenhet
  • Yrkes- och studievägledning
  • Praktik inom deltagarnas yrkesområde
  • Träning i att skriva CV, personligt brev och förberedelser inför anställningsintervjuer

Är du utländsk akademiker och vill delta?

Om du har en universitetsutbildning på minst 3 år och kommer från ett utomnordiskt land kan du söka till Korta vägen.

Skicka CV och personligt brev till Arbetsförmedlingen i Luleå:

Linda Ljungberg, 010-488004
Linda.ljungberg@arbetsformedlingen.se

Vill ditt företag/din organisation ta emot en praktikant?

Om ni är intresserad av att ta emot en praktikant är första steget att kontakta projektledaren för Korta vägen. Därefter följer en praktikintervju med en eller flera kandidater. Om ni vill gå vidare så diskuteras lämpliga arbetsuppgifter.

Syftet med praktiken är att personen ska få en inblick i svenskt arbetsliv och det är en fördel om praktiken är kopplad till den akademiska bakgrunden. Praktikperioden kan vara allt ifrån två till tolv veckor, heltid eller deltid. Vid behov kan perioden förlängas.

Ni som arbetsgivare ansvarar för att utse en handledare som tar hand om introduktionen samt har regelbundna uppföljningar med praktikanten. I slutet av perioden skriver handledaren ett intyg som visar utförda arbetsuppgifter.

Under hela perioden har praktikanten ersättning via Arbetsförmedlingen. Praktikanten är även försäkrad. Försäkringen omfattar både personskador och eventuella skador på utrustning och inventarier som orsakas av praktikanten. Det utgår ingen ersättning till företaget eller handledaren.

För mer information kontakta

Anna Tuomas

Anna Tuomas,

Telefon: 070-3693816
Organisation: LTU Business AB, Extern
Tina Bäckström

Tina Bäckström,

Telefon: 070-2371261
Organisation: LTU Business AB, Extern