LTU_Business_turistanläggningars_form_funktion
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Turistanläggningars form och funktion

Öka attraktionskraften och belägningsgraden i din turistanläggning.

Konsumenten blir mer och mer medveten i sina val. Det gäller inte minst i samband med resa. Att utveckla en turistanläggnings kvalitet och konkurrenskraft handlar idag till stor del om design och arkitektur: att visuellt bekräfta för kunden att han eller hon har valt rätt, att de kommer få valuta för pengarna och lämna anläggningen som en nöjd kund.

Vad är Turistanläggningars form och funktion  

Programmet följer ett processinriktat upplägg. Det innebär att ny kunskap byggs i åtta steg, där entreprenörerna lär sig göra medvetna val anpassade för den egna anläggningen. Det handlar om att arbeta med form och funktion som utgångspunkt, där plats, ursprung och historik finns med som naturliga ingredienser.

En väg för att nå fördubblingsmålen

Gestaltningen tar avstamp i affärsidén och utgår från kundernas behov. Syftet med utvecklingsprogrammet är att höja entreprenörens kompetens och lyfta fram design och arkitektur som ett redskap för ökad konkurrenskraft, bättre affärer och tillväxt.