Korta Vägen

Kompletterande högskoleinsatser för utländska akademiker.

Startdatum: 9 april 2018
Nästa omgång startar: Oktober 2018

Välkommen till Korta Vägen 2018!

Korta vägen är lämplig för dig med akademisk utbildning i följande områden:

  • Teknik, data, eller naturvetenskap
  • Samhälls- eller beteendevetenskap
  • Ekonomi, handel, marknadsföring eller administration
  • Pedagogik

Programmet Korta vägen är riktat till dig som har varit i Sverige mindre än tre år. Längden på programmet är 3-6 månader och består av utbildning och praktik. Programmet förbättrar i första hand dina möjligheter att få ett arbete som stämmer med din akademiska utbildning och i andra hand förbereder dig för universitetsstudier som syftar till att komplettera din utländska examen.

Det här ingår i programmet Korta Vägen

Korta vägen innehåller yrkesinriktad utbildning i svenska, svenskt samhällsliv och svensk kulturhistoria samt information om svensk arbetsmarknad, förvaltningar, myndigheter och det svenska högskolesystemet. Utöver detta tillkommer också:

  • Kartläggning av din akademiska kompetens
  • Yrkes- och studievägledning
  • Praktik inom ditt yrkesområde
  • Träning i att skriva CV, personligt brev och förberedelser för anställningsintervju

Hur anmäler jag mig?

Om du har en universitetsutbildning på minst 3 år och kommer från ett utomnordiskt land kan du söka till Korta vägen. 

Skicka CV och personligt brev till Arbetsförmedlingen i Luleå:

Sergei Tougoumov
010-487 04 48
sergei.tougoumov@arbetsformedlingen.se

För mer information kontakta

Anna Tuomas

Anna Tuomas,

Telefon: 070-3693816
Organisation: LTU Business AB, Extern