Hoppa till innehållet

Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Hos oss möts forskare av hög nationell och internationell klass i en kreativ, nyskapande och produktiv miljö. Ett flertal av våra ämnen och avdelningar rankas som bäst i Sverige.

Institutionen bedriver forskning inom industriell ekonomi, människa och teknik, samhällsvetenskap, musik och teater. Institutionen har en stimulerande forskningsmiljö där vi bland annat har utvecklat ett beteendevetenskapligt laboratorium (DEPICT). Även den konstnärliga delen av institutionens verksamhet erbjuder en kreativ miljö. Teaterhögskolan ligger i direkt anslutning till Norrbottensteatern. På Musikhögkolan, som ligger i Piteå, finns bland annat Studio Acusticum, en av norra Europas modernaste konsertsalar. 

Vi har cirka 260 anställda och bedriver forskning inom 12 forskningsämnen, uppdelade på 4 avdelningar. En betydande andel av forskningen är externfinansierad och sker i nära samarbete med samhället, offentliga aktörer och näringslivet. Vi har cirka 5000 studenter som läser våra program och fristående kurser.

Vi bedriver tekniska, ekonomiska, samhällsvetenskapliga och konstnärliga utbildningar och ansvarar för ett stort antal utbildningsprogram.

Foto: Emma Lindmark
Grafisk design får omdömet "hög kvalitet"

Univeristetskanslerämbetet (UKÄ) har gett den konstnärliga kandidatutbildningen i grafisk design omdömet ”hög kvalitet”. UKÄ lyfter bland annat fram tillgången till lokaler och utrustning samt det täta informella samarbetet med både medstudenter och lärare.

Matilda Ntiyakunze
Privatisering och offentliga investeringar i fattiga regioner behövs för att minska avskogningen

Många utvecklingsländer har utbredda problem med avskogning på grund av befolkningens beroende av skog. Enligt en ny avhandling i nationalekonomi från Luleå tekniska universitet kan privat skogsägande bidra till att minska avskogningen på offentligt ägd skog. Investeringar i fattiga landsbygdsområden skulle dock minska avskogningstakten i högre grad än privatisering genom att skapa alternativa inkomstkällor

Nyheter
Carl Nolander
Ny avhandling rekommenderar ökad avsättning av skyddad skog

Det skulle bli dyrt och opraktiskt att skattevägen öka andelen skog som används som kolsänkor. Ett mer effektivt sätt är att öka avsättningen skyddad skog. Det hävdas i en ny avhandling i nationalekonomi från Luleå tekniska universitet om potentiella konflikter mellan ekosystemtjänster, biobränsle och traditionell råvaruanvändning i det svenska skogsbruket.

Hon kompar den kvinnliga rösträttens genombrott

I år var det exakt hundra år sedan som kvinnor fick rösta för första gången i Sverige. Detta uppmärksammar Norrbottensteatern med en revy av Emma Molin och Emma Peters från humorgruppen Grotesco. I ensemblen spelar Anna Wedin, som har tagit tjänstledigt från sitt jobb som lärare i ensemble, bas och sång på Musikhögskolan i Piteå.

Riksdagen
Gott betyg till statsvetenskaplig forskning vid Luleå tekniska universitet

Trots att det statsvetenskapliga forskningsämnet vid Luleå tekniska universitet är minst i Sverige står det sig relativt väl i jämförelse med de stora drakarna i Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg. Det framgår av en rapport från Vetenskapsrådet.

Jubileumsbok om Luleå lyfter fram kvinnorna

Två historiker vid Luleå tekniska universitet har skrivit en bok om Luleås fyrahundraåriga historia. Det omfångsrika verket i två band är rikligt illustrerad och innehåller bland annat kartor över staden som aldrig tidigare har publicerats. Författarna har valt att särskilt lyfta fram kvinnornas och minoriteternas oskrivna historia.

Elias Olofsson
Konkurrensen om skogsråvaran ökar

De pågående satsningarna på fossilfri stålproduktion kommer troligtvis att leda till en ökad efterfrågan på biomassa som en kostnadseffektiv och koldioxidneutral energi- och kolkälla. I en ny avhandling i nationalekonomi analyseras de regionala effekterna på bland annat pappersindustrin och trävaruindustrin när konkurrensen med stålindustrin om biomassan ökar.

Så försöker sopletare skapa mening i sina liv

Sopletning betraktas ofta som ett av de sämsta tänkbara jobb en människa kan ha. Ändå är sopletare entreprenörer och kan studeras som sådana. I en artikel, publicerad i den välrenommerade tidskriften Academy of Management Journal, utforskas sopletarnas arbetsliv och hur de skapar mening i sitt föraktade yrke

Institutionen för ekonomi, teknik konst och samhälle
Luleå tekniska universitet
Postadress: 97187 Luleå
Besöksadress: A-Huset, Universitetsområdet, Porsön, Luleå
Telefon: 0920 49 10 00 Telefax: 0920 49 28 18