Hoppa till innehållet

Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Hos oss möts forskare av hög nationell och internationell klass i en kreativ, nyskapande och produktiv miljö. Ett flertal av våra ämnen och avdelningar rankas som bäst i Sverige.

Institutionen bedriver forskning inom industriell ekonomi, människa och teknik, samhällsvetenskap, musik och teater. Institutionen har en stimulerande forskningsmiljö där vi bland annat har utvecklat ett beteendevetenskapligt laboratorium (DEPICT). Även den konstnärliga delen av institutionens verksamhet erbjuder en kreativ miljö. Teaterhögskolan ligger i direkt anslutning till Norrbottensteatern. På Musikhögkolan, som ligger i Piteå, finns bland annat Studio Acusticum, en av norra Europas modernaste konsertsalar. 

Vi har cirka 260 anställda och bedriver forskning inom 12 forskningsämnen, uppdelade på 4 avdelningar. En betydande andel av forskningen är externfinansierad och sker i nära samarbete med samhället, offentliga aktörer och näringslivet. Vi har cirka 5000 studenter som läser våra program och fristående kurser.

Vi bedriver tekniska, ekonomiska, samhällsvetenskapliga och konstnärliga utbildningar och ansvarar för ett stort antal utbildningsprogram.

Nyheter
Lärare
Reformer har ökat skillnaderna inom svensk skola

Kommunaliseringen och friskolereformen har gjort att villkoren för lärare i den svenska skolan ser allt mer olika ut, visar en studie från Luleå tekniska universitet. – Det är tydliga tecken på differentierade villkor för yrkeskategorin lärare, från högt till lågt. Det gäller allt från lokaler till kompetensutveckling. Villkoren beror väldigt mycket på var en lärare befinner sig geografiskt, säger Karolina Parding, professor i sociologi.

Daniel Fjellborg
Rättsprocesser om gruvtillstånd används som demokratiska arenor

Enligt en prisbelönt forskningsuppsats i statsvetenskap väljer flera organisationer som motsätter sig nya gruvetableringar att överklaga undersökningstillstånd trots att de bedömer chansen att vinna rättsprocessen som begränsad. – I stället används rättsprocesserna ibland som demokratiska arenor där gruvkritikerna försöker mobilisera sina allierade och skapa uppmärksamhet kring vad de ser som bristande lagstiftning, säger artikelns författare, doktoranden Daniel Fjellborg.

Så kan tyst kunskap kommuniceras

I en ny avhandling från Luleå tekniska universitet analyseras den grafiska designerns kreativa process, hur den påverkas av digitala och analoga arbetsmetoder samt hur designerns tysta kunskap kan synliggöras.

Urfolksskyddet starkare i Kanada än Sverige

Sverige har saker att lära av Kanada. Det menar forskare i rättsvetenskap och statsvetenskap som har analyserat fem fall i de två länderna där urfolkens intressen hamnar i konflikt med gruvnäringens.

Försvenskningen skapade en tystnadskultur

Inom ramen för Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset pågår ett antal forskningsprojekt. Två av dessa, som genomförs av forskare vid Luleå tekniska universitet, presenterades på ett symposium i Vetenskapens hus i Luleå fredagen den 8 april.

Bil i glesbygd
Forskare rekommenderar laddstolpar på landsbygden

Förutsättningarna för att ställa om till mera hållbara transporter skiljer sig tydligt mellan olika delar av landet. Det visar en forskningsrapport i nationalekonomi från Luleå tekniska universitet. Forskarna rekommenderar bland annat statliga satsningar på elektrifierade transporter i glesbygden.

Avancerad stål- och järntillverkning i Norrbotten redan för 2 000 år sedan

Arkeologiska utgrävningar vid Sveriges nordostliga gräns till Finland visar att jägar- och samlarkulturer i det nordliga Fennoskandia kring perioden av vår tideräknings början behärskade avancerade järnframställnings- och ståltillverkningstekniker, kunskaper som man tidigare trodde bara fanns hos antikens romare. Utgrävningarna har gjorts i Sangis, mellan Kalix och Torneå, och Vivungi cirka 15 mil från Pajala.

Matilda Ntiyakunze
Privatisering och offentliga investeringar i fattiga regioner behövs för att minska avskogningen

Många utvecklingsländer har utbredda problem med avskogning på grund av befolkningens beroende av skog. Enligt en ny avhandling i nationalekonomi från Luleå tekniska universitet kan privat skogsägande bidra till att minska avskogningen på offentligt ägd skog. Investeringar i fattiga landsbygdsområden skulle dock minska avskogningstakten i högre grad än privatisering genom att skapa alternativa inkomstkällor

Carl Nolander
Ny avhandling rekommenderar ökad avsättning av skyddad skog

Det skulle bli dyrt och opraktiskt att skattevägen öka andelen skog som används som kolsänkor. Ett mer effektivt sätt är att öka avsättningen skyddad skog. Det hävdas i en ny avhandling i nationalekonomi från Luleå tekniska universitet om potentiella konflikter mellan ekosystemtjänster, biobränsle och traditionell råvaruanvändning i det svenska skogsbruket.

Erik Weissglas och Diana Carmona Velazquez
Kurs på Musikhögskolan blev starten på ett professionellt samarbete

På en kurs i studioteknik lärde gitarrläraren Erik Weissglas känna ljudteknikstudenten Diana Carmona Velazquez. Erik var så nöjd med Dianas insats att han inledde ett professionellt samarbete med henne.

Institutionen för ekonomi, teknik konst och samhälle
Luleå tekniska universitet
Postadress: 97187 Luleå
Besöksadress: A-Huset, Universitetsområdet, Porsön, Luleå
Telefon: 0920 49 10 00 Telefax: 0920 49 28 18