Hoppa till innehållet

Industriell ekonomi

Avdelningen för industriell ekonomi är organiserad i forskningsämnena entreprenörskap och innovation, industriell marknadsföring, kvalitetsteknik samt redovisning och styrning. Inom avdelningen arbetar ett 60-tal anställda. 

Forskningen, som huvudsakligen är organisationsorienterad, är mestadels tillämpad och bedrivs i nära samarbete med företag och andra organisationer. Såväl forskning som utbildning bedrivs inom både teknisk och samhällsvetenskaplig sektor, ofta i gränslandet mellan teknik och ekonomi. Avdelningen har en omfattande grundutbildning som bland annat är central för civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi och civilekonomprogrammet.

Foto: Luleå tekniska universitet
Så påverkar testnäringen Norrbotten

Idag har det gått nästan 50 år sedan bil- och komponenttestverksamheten först kom till Norrbotten. Nu presenteras en utredning som Luleå tekniska universitet har gjort som visar att det finns ett antal regionala starka anledningar till att testindustrin finns just här.

Foto: Tomas Bergman
Felaktiga stereotyper om mäns och kvinnors företagande

Företagande kvinnor anses av offentliga finansiärer inte ha lika mycket resurser eller vilja att satsa på tillväxt som företagande män har. Men när forskare vid Luleå tekniska universitet granskat nyckeltal för 126 bolag som sökt offentligt finansiering, såg de inga skillnader beroende på om företaget drevs av en man eller kvinna.

Foto: Linnea Lindberg
Nytt projekt ska hjälpa företag tjäna på digitaliseringen

Digitaliseringen berör nästan alla branscher i Sverige – men många företag saknar kunskap om hur de kan dra kommersiell nytta av den. I ett nytt projekt ska forskare vid Luleå tekniska universitet tillsammans med företag undersöka hur nya affärsmodeller kan skapas.

Rickard Garvare
Rickard Garvare Professor, Avdelningschef
Luleå tekniska universitet
Kvalitetsteknik och logistik
Industriell ekonomi
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
0920-492295