Hoppa till innehållet
Foto: Rickard Garvare
Det du inte kan mäta, blir svårare att förbättra, säger Aron Chibba som nyligen disputerat inom kvalitetsteknik vid Luleå tekniska universitet. Foto: Rickard Garvare Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ny modell höjer företagens kvalitet

Publicerad: 22 februari 2017

Bättre modeller för att mäta nyckeltal och säkerställa kvalitet i försörjningskedjor. Det är avgörande för att företag ska kunna förbättra sin prestanda och leva upp till olika kvalitetsstandarder. En ny matris presenteras nu i en doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet.

– Med hjälp av matrisen kan företag enkelt identifiera egna relevanta nyckeltal som hjälper dem att få kontroll på hela sin försörjningskedja, från start till mål i produktionen. Det du inte kan mäta, blir svårare att förbättra, säger Aron Chibba som nyligen disputerat inom kvalitetsteknik vid Luleå tekniska universitet.

Ett företag som håller en specifik kvalitetsstandard kan ISO-certifiera sig, vilket ökar deras konkurrensfördelar och möjlighet att attrahera nya kunder. År 2015 skärptes kraven för ISO-certifieringen 9001 och nu behöver företagen mäta sina processer med hjälp av för dem specifika nyckeltal. Den matris som Aron Chibba har utvecklat kan vara till hjälp för att säkerställa kvaliteten i försörjningskedjor, det vill säga de flöden av produkter, tjänster ekonomi och information som en tillverkningsprocess består av.

– För att uppfylla den nya versionen av ISO 9001, måste organisationer tillämpa rätt metoder för att säkerställa en effektiv drift och kontroll över sina processer. Detta inkluderar övervakning och mätning resultatindikatorer, säger han.

Förbättringsåtgärder i hela kedjan

Tidigare studier visar att stora företag ofta mäter effektiviteten med hjälp av nyckeltal som inte skildrar de egenskaper som är avgörande för organisationens prestanda. Det gör dem otillräckliga när försörjningskedjorna ska analyseras.

– En av slutsatserna i min avhandling är att ett företag bör fokusera på produktkvalitet och leveranssäkerhet i alla processer inom organisationen, inte bara den slutliga produktens kvalitet. På så sätt kan företaget få information om nuläge och utvärdera vilka förbättringsåtgärder som behövs i alla led i produktionskedjan, säger Aron Chibba.

Matrisen ska hållas uppdaterad 

Företagen behöver med jämna mellanrum även se över sin KPI-matris och de nyckeltal som de identifierat, menar Aron Chibba.

– De bör utvärderas minst en gång per år och bytas ut om det sker förändringar i försörjningskedjan. Exempelvis om företaget går in i en ny marknad, ändrar produktlinje eller byter leverantörer. 

Taggar