Hoppa till innehållet
Orgel Acusticum vid Luleå tekniska universitet

En av världens modernaste orglar vid LTU

Publicerad: 22 oktober 2012

Universitetsorgeln bygger på tidigare resultat i forskning och konstnärligt utvecklingsarbete men stakar också ut nya vägar för framtiden. Instrumentets tonvärld gör det möjligt att spela såväl klassiska och nutida verk som musik som ännu inte har skapats.

Bygget av orgeln påbörjades i augusti 2006 av den ledande europeiska firman Orgelbauwerkstatt Woehl, Tyskland, under ledning av Gerald Woehl. Projektledare från Luleå tekniska universitet är professor Hans-Ola Ericsson.

Orgel Acusticum vid Luleå tekniska universitet är 10 meter bred och 9,5 meter hög. Orgeln har 9 000 pipor fördelade på 140 stämmor (vartill kommer 13 effektregister). När det planerade övertonsverket är på plats kommer det totala antalet stämmor att vara 206.

Orgeln ska kunna spelas från var som helst i världen via internet och i framtiden nå en global publik på biografer, konserthus eller folks hemmabio såväl nationellt som internationellt.

Orgel Acusticum vid Luleå tekniska universitet är ett instrument som, genom kombinationen av tradition, konstnärligt nyskapande och innovativ teknik, skall utgöra ett verktyg för framtidens musik och för forskning kring exempelvis interpretation.

Under invigningsveckan framför Benny Andersson för första gången sitt verk En skrift i snön med text av Kristina Lugn. Verket är specialkomponerat för den nya jätteorgeln vid Luleå tekniska universitet.