Hoppa till innehållet
Orgel Acusticum vid Luleå tekniska universitet

Piteå orgelfestival & symposium 2012

Publicerad: 15 juni 2012

Piteå, 13–22 oktober 2012

 

Presentation

Piteå orgelfestival & symposium 2012 hålls i anslutning till invigningen av Orgel Acusticum vid Luleå tekniska universitet. Orgeln är byggd av den tyska orgelbyggarfirman Gerald Woehl Orgelbau i Marburg . Evenemanget arrangeras av Institutionen för konst, kommunikation och lärande vid Luleå tekniska universitet, med stöd av Riksbankens Jubileumsfond och Wenner-Gren Stiftelserna, och det äger rum på LTU i Piteå (Musikhögskolan).

 

Bakgrund

Under de senaste decennierna har forskningen kring orgelinstrumentet utvecklats i olika riktningar. Studiet av relationen mellan instrumentbyggande och repertoarer från olika epoker har fördjupats. Forskningen i historisk uppförandepraxis har expanderat från sitt ursprungliga fokus på musik före 1750 till att även inkludera 1800- och 1900-talets repertoarer och praxis. Tvärvetenskaplig och praktikbaserad forskning, i samarbete mellan musikvetare och andra forskare inom humanistiska och tekniska discipliner, samt organister och orgelbyggare, har möjliggjort rekonstruktioner av historiska instrument med en tidigare okänd precision, men har också gett viktiga impulser till instrumentets fortsatta utveckling. Digitala teknologier har blivit en del av orgelvärlden, inte bara i form av praktiska spelhjälpmedel, såsom kombinationssystem och MIDI-playback; de har också skapat nya konstnärliga möjligheter i ett intrikat och fascinerande samspel mellan akustiska och elektroniska ljudvärldar.

 

Det unika orgelprojektet – Orgel Acusticum vid Luleå tekniska universitet – bygger på tidigare resultat i forskning och konstnärligt utvecklingsarbete men stakar också ut nya vägar för framtiden. Det har koncipierats i en omsorgsfullt utarbetad kombination av en historiskt baserad kärna med innovativa beståndsdelar. Även efter invigningen i oktober 2012 kommer orgeln att fortsätta att utvecklas och utrustas med nya komponenter. På detta sätt representerar den en ny fas inom orgelbyggandet, där instrumentet inte ses som en fullbordad och slutgiltig artefakt utan som en pågående process.

 

Syfte

I Orgel Acusticums vid Luleå tekniska universitets anda vill Piteå orgelfestival & symposium ge ett brett panorama över aktuella och historiska tendenser och utvecklingslinjer hos orgeln och dess musik.

Evenemangets syfte är:

–        att ta pulsen på det aktuella läget i orgelvärlden och den orgelrelaterade forskningen

–        att presentera nya rön inom orgelforskningen beträffande olika epoker

–        att utstaka nya vägar för forskning och utvecklingsarbete med koppling till orgeln

–        att utgöra ett forum för utbyte av tankar och idéer om framtidens orgel/orglar

–        att erbjuda en miljö där specialister inom olika fält kan mötas och där idéer för gemensamma internationella forskningsansatser kan födas.

De medverkande är internationellt ledande artister och forskare, som representerar ett brett spektrum av konstnärlig och vetenskaplig verksamhet inom orgelområdet. Festivalen och symposiet inkluderar ett stort antal konserter där den nya orgelns olika kapaciteter kommer till uttryck, samt föreläsningar och paneldiskussioner.

 

PITEÅ ORGELFESTIVAL & SYMPOSIUM 2012

PROGRAM

Torsdag 11 oktober

19.00 Studio Acusticum, konsertsalen.

           Electric Banana Band med Markus Wargh, orgel

Lördag 13 oktober

17.00 Luleå tekniska universitet inviger med tal

18.00 Invigningskonsert. Studio Acusticum, konsertsalen.

          Hans-Ola Ericsson, orgel, Lena Weman, traversflöjt, Anders Hannus, klangregi,

         Birgitta Svendén, konferencier

Söndag 14 oktober

18.15 Introduktion till kvällens konsert. Studio Acusticum, foajén. Sverker Jullander.

19.00 Konsert. Studio Acusticum, konsertsalen.

           Kevin Bowyer, orgel; Musikhögskolans kammarkör, dir. Erik Westberg

Måndag 15 oktober

Symposiet börjar (symposiet hålls på engelska)

Tema: Orgel Acusticum vid Luleå tekniska universitet

10.00 Session 1. Studio Acusticum, Black Box.

·      The project leader’s perspective: Hans-Ola Ericsson

·      The organ builders’ perspective: Gerald Woehl & Simon Buser

11.30 Lunch

12.30 Lunchkonsert. Musikhögskolan, orgelsalen

           Sverker Jullander, orgel.

13.30 Session 2. Studio Acusticum, Black Box.

·      The consultant’s perspective: Harald Vogel (keynote)

·      The advisory committee’s perspective: Hampus Lindwall and Kevin Bowyer

·      A performer-researcher’s perspective: João Segurado

18.15 Introduktion till kvällens konsert. Norrfjärdens kyrka. Sverker Jullander.

19.00 Konsert. Norrfjärdens kyrka.

           Musik av Matthias Weckmann och Georg Böhm

           Hans Davidsson, orgel; Gabriel Davidsson och Stayce Camparo, dans.

Tisdag 16 oktober

Tema: Nya orglar för ny musik – eller vice versa?

09.00 Session 1. Studio Acusticum, Black Box.

·      Peter Williams: Organs and their music (keynote)

·      Martin Herchenröder: The rediscovery of the organ by the avant-garde of the 1960s

11.30 Lunch

12.30 Lunchkonsert. Musikhögskolan, orgelsalen

           Lars Sjöstedt, orgel; Maria Sjöstedt, violin.

13.30 Session 2. Studio Acusticum, Black Box.

·      Christoph Bossert: (title to be decided)

·      Panelsamtal: The multi-stylistic organ: compromise or synthesis?

     Inledare och moderator: Hans Hellsten

           Deltagare: Martin Herchenröder och Peter Williams

18.15 Introduktion till kvällens konsert. Studio Acusticum, foajén. Sverker Jullander.

19.00 Konsert. Studio Acusticum, konsertsalen.

”Bach the Imaginator - The idea of program music in Baroque organ works”

                      Harald Vogel, orgel och presentatör

Onsdag 17 oktober

Tema: Bachs orgelmusik genom århundradena

09.00Session 1. Studio Acusticum, Black Box.

·      William Porter: Bach and improvisation

·      Sverker Jullander: Revival, improvement, fidelity: Aspects of J. S. Bach’s music and the organ in the 19th and early 20th centuries

·      Kimberly Marshall: Changing approaches to the interpretation of J.S. Bach’s organ music in the second half of the 20th century

11.30 Lunch

12.30 Lunchkonsert. Musikhögskolan, orgelsalen.

           João Segurado, orgel.

13.30 Session 2. Studio Acusticum, Black Box.

·      Panelsamtal: Bach in the 21st century

     Inledare och moderator: Peter Williams

           Deltagare: William Porter, Harald Vogel, Kimberly Marshall, Sverker Jullander

18.15 Introduktion till kvällens konsert. Studio Acusticum, foajén. Sverker Jullander .

19.00 Konsert. Studio Acusticum, konsertsalen.

           ”Orgel och film” (stumfilm med orgelmusik)

           Hampus Lindwall, orgel.

Torsdag 18 oktober

Tema: 1800-talets tyska och franska orglar och deras musik

09.00 Session 1. Studio Acusticum, Black Box.

·      Kurt Lueders: Cavaillé-Coll and the organ composers

·      Paul Peeters: Walcker and Cavaillé-Coll: a comparison

·      Hans Fidom: The German organ around 1900

11.30 Lunch

12.30 Lunchkonsert. Musikhögskolan, orgelsalen.

           Markus Wargh, orgel; Carl-Henrik Fernandi, saxofon

13.30 Session 2. Studio Acusticum, Black Box.

·      Panelsamtal: 19th-century organs and today’s organ building.

           Deltagare: Hans Fidom, Kurt Lueders, Paul Peeters

           Moderator: Sverker Jullander

18.15 Introduktion till kvällens konsert. Studio Acusticum, foajén. Sverker Jullander.

19.00 Konsert. Studio Acusticum, konsertsalen.

           Jean Guillou, orgel.

Fredag 19 oktober

Symposiet avslutas

Tema: Framtidens orgel eller Har orgeln en framtid?

09.00 Session 1. Studio Acusticum, Black Box.

·      Hans Davidsson: Back to the future

·      Panelsamtal med inledande inlägg (10 minuter)

           Moderator: Hans-Ola Ericsson

           Deltagare: Harald Vogel, Jan Ling, Hampus Lindvall, Hans Davidsson, Kevin Bowyer, Christoph Bossert

11.30 Lunch

12.30 Lunchkonsert. Studio Acusticum, konsertsalen.

           William Porter, orgel.

13.30 Session 2. Studio Acusticum, Black Box.

·      Presentationer av pågående orgelprojekt (Bodø, Kassel)

·      Postersession med orgelbyggare

18.15 Introduktion till kvällens konsert. Studio Acusticum, foajén. Sverker Jullander.

19.00 Konsert. Studio Acusticum, konsertsalen

           Christoph Bossert, orgel.

Söndag 21 oktober

16.00 Konsert. Studio Acusticum, konsertsalen.

           Benny Andersson, Orsa spelmän, m.fl.

Måndag 22 oktober

18.15 Introduktion till kvällens konsert. Studio Acusticum, foajén. Sverker Jullander.

19.00 Konsert. Studio Acusticum, konsertsalen.

           Gary Verkade, orgel

 

 

 

MEDVERKANDE

 

Benny Andersson, kompositör, keyboardist, tidigare medlem av ABBA, ledare för Benny Anderssons orkester

Christoph Bossert,professor i solistiskt och liturgiskt orgelspel, föreståndare för avdelningen för kyrkomusik vid Hochschule für Musik, Würzburg, Tyskland.

Kevin Bowyer,universitetsorganist vid University of Glasgow, tidigare lektor i orgel vid Royal Northern College of Music, Storbritannien.

Hans Davidsson,fil. dr, professor i orgel vid Det Kongelige Musikkonservatorium, Köpenhamn; professor i orgel vid Eastman School of Music, University of Rochester, USA; grundare av Göteborg Organ Art Center (GOArt) vid Göteborgs universitet.

Hans-Ola Ericsson,tonsättare, professor i orgel vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Luleå tekniska universitet; professor i orgel och universitetsorganist vid Schulich School of Music, McGill University, Montreal, Kanada.

Hans Fidom,PhD, lektor i orgelvetenskap vid Vrije Universiteit Amsterdam; föreståndare för forskningscentret Orgelpark, Amsterdam.

Hans Hellsten, professor i orgel vid Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet.

Martin Herchenröder,professor i musikteori vid universitetet i Siegen, Tyskland; tonsättare, musikforskare.

Sverker Jullander,fil. dr, innehavare av Anna Hwass professur i musikalisk gestaltning vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Luleå tekniska universitet; organist.

Hampus Lindwall,titulärorganist vid Eglise Saint-Esprit, Paris.

Jan Ling,fil. dr, professor emeritus i musikvetenskap och tidigare rektor vid Göteborgs universitet.

Kurt Lueders,PhD, professor i orgel vid musikkonservatoriet i Plaisir (Versailles); lektor vid institutionen för musikvetenskap vid Sorbonne-universitetet i Paris; organist vid Eglise Reformée du Saint-Esprit, Paris.

Kimberly Marshall,PhD, innehavare av Patricia and Leonard Goldmans professur i orgel samt prefekt vid School of Music, Herberger Institute for Design and the Arts, Arizona State University, USA.

Paul Peeters,drs., forskare och tidigare föreståndare vid Göteborg Organ Art Center (GOArt), Göteborgs universitet; doktorand i musikvetenskap (avhandlingsprojekt: “Franskt och tyskt orgelbyggeri under 1800-talet. En jämförande studie av klangkoncepten hos Cavaillé-Coll och Walcker”).

William Porter,dr, professor i orgel vid Eastman School of Music, University of Rochester, USA; professor i orgel vid Schulich School of Music, McGill University, Montreal, Kanada.

João Segurado,doktorand i musikalisk gestaltning vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande vid Luleå tekniska universitet (avhandlingsprojekt: "Rösten av Woehl-orgeln i Studio Acusticum: en konstnärlig studie av intonationens konst"); organist.

Gary Verkade, dr, professor i orgel vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Luleå tekniska universitet.

Harald Vogel,fil. dr h.c., professor emeritus vid Hochschule der Künste, Bremen, grundare och ledare för Norddeutsche Orgelakademie.

Lena Weman, fil. dr, lektor vid Schulich School of Music, McGill University, Montreal, Kanada; flöjtist.

Peter Williams,PhD, professor emeritus i musikvetenskap, tidigare Arts and Sciences Distinguished Professor vid Duke University, Durham, North Carolina, USA.

Gerald Woehl,orgelbyggare, grundare och chef för Gerald Woehl Orgelbau i Marburg, Tyskland.