Hoppa till innehållet

Avdelningen för samhällsvetenskap

Avdelningen för samhällsvetenskap består av ämnena nationalekonomi, statsvetenskap, rättsvetenskap och historia.  Inom avdelningen arbetar ett 25-tal seniora forskare och lärare samt ett 15-tal doktorander. Vår vision är att vara ett nationellt ledande och internationellt erkänd miljö för mångvetenskaplig samhällsforskning på naturresurs-, miljö- och energiområdet. Vår forskning ska också vara policy orienterad, det vill säga kunna vara till nytta för samhällets beslutsfattare. Avdelningens forskning fokuserar på två övergripande frågeställningar;

Varför uppstår miljöproblem och varför brister hushållningen med våra naturresurser och hur kan problemen lösas på frivillig och politisk väg?

Avdelningen bedriver också utbildning inom ett stort antal utbildningsprogram inom ekonomi- och samhällsvetenskapsområdena samt på civilingenjörs- och lärarutbildningarna.

Nyheter»

NESS2019: Social Science in Our Time

Aitik
jerry-blomberg-nationalekonomi-ltu.jpg

Jerry Blomberg

Universitetslektor, Avdelningschef
Luleå tekniska universitet
Nationalekonomi
Samhällsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
0920-492335