Hoppa till innehållet

Ekonomikurs om moraliska dilemman blir teaterpjäs

Publicerad: 9 mars 2023

Oavsett om vi har ett jobb att gå till eller ej så påverkas vi alla av hur samhällsekonomin är organiserad. Under våren sätter Teaterhögskolan upp en pjäs om arbetslivets etiska dilemman av Johan Sandström, professor i företagsekonomi.

Under ett tiotal år höll Johan Sandström en kurs för ekonomistudenter om etiska dilemman i arbetslivet. Kursen behandlade bland annat ämnen som hållbart företagande, korruption och jämställdhet i arbetslivet. Studenternas engagemang och intelligenta frågor fick Johan Sandström att tänka i nya banor: Kursen behandlar allmänmänskliga frågor som inte bara berör ekonomistudenter och som borde gå att förmedla i en annan form. I Ulf Fribergs avhandling ”Den kapitalistiska skådespelaren – aktör eller leverantör?” hittade han inspiration.

– Avhandlingen berör delvis samma frågor som min kurs, men ur ett teaterperspektiv. Jag frågade därför Ulf om han hade lust att göra något ihop med mig, berättar Johan Sandström.

Intresserad av moral i en teaterkontext

Ulf Friberg, som är utbildningsledare för skådespelarprogrammet på Teaterhögskolan vid Luleå tekniska universitet, nappade genast på förslaget.

– Jag är intresserad av organisation och moral i en teaterkontext. Min avhandling handlade om hur strukturer påverkar det sceniska arbetet. De här är högaktuella frågor för våra studenter. De kommer att tvingas acceptera saker mot sin vilja i sitt jobb som skådespelare och de kommer att få erfara att den som säger ifrån riskerar att bli utesluten, säger Ulf Friberg som tidigare har samarbetat med Johan Sandström i en kurs där skådepelarstudenterna får lära sig om arbetslivsförhållanden i teaterbranschen. 

Amerikansk pjäs i bearbetning

Ulf Friberg föreslog att Johan Sandström skulle använda den amerikanska pjäsen ”Waiting for Lefty” från 1935 som utgångspunkt. Johan Sandströms bearbetning kommer att sättas upp av studenterna i årskurs ett på skådespelarprogrammet våren 2023.

– ”Waiting for Lefty” behandlar liknande frågor som de Johans studenter har brottats med. Dessutom passar pjäsens form den fas som mina studenter kommer att befinna sig i då eftersom den inbjuder till en kollektiv process, förklarar Ulf Friberg.

Originalpjäsens ramhandling är ett fackföreningsmöte där de lokala klubbmedlemmarna väntar på sin valda företrädare ”Lefty” som aldrig kommer, medan fackförbundets ordförande försöker övertyga dem om att inte gå ut i strejk. I Johan Sandströms bearbetning har de fackliga medlemmarna bytts ut mot ekonomistudenter som väntar på sin lärare. I frånvaron av läraren spelare de upp olika scener ur vardagen i vilka ekonomiska dilemman får gestalt.

Många beröringpunkter med vår tid

– Även om pjäsen är gammal finns det många beröringspunkter mellan vår tid och 1930-talet. Till exempel är dess problematisering av vårt individuella ansvar och de otydliga gränserna mellan privat och offentligt relevanta än i dag, säger Johan Sandström. 

Pjäsen heter "30 högskolepoäng i tvivel". Det är första gången han skriver en pjäs. Det har varit en spännande resa att uttrycka sina idéer i en helt annan genre.

– Min ambition har varit att komma under skinnet på publiken. Jag vill tränga igenom den försvarsmekanism som vi alla bär på att ”det här gäller inte mig”. Jag tror att den sensoriska radarn är vidare i ett sådant här format än i en föreläsning eller en bok.

Han får medhåll från Ulf Friberg:

– På scenen blir moraliska dilemman förkroppsligade, de blir förmänskligade och personliga på ett mer konkret sätt än i en text.

Johan Sandström understryker att, även om hans bearbetning av pjäsen, emanerar ur frågor som han har fått från sina ekonomistudenter och kommer att gestaltas av studenter som tar med sig sina erfarenheter från och farhågor om teaterbranschen, så riktar sig pjäsen till alla.

– Vi kommer att spela på Teaterhögskolans scen och för studenter  i en föreläsningssal på Porsön. Men vi skulle lika gärna kunna spela pjäsen för till exempel anställda på SSAB. Oavsett var vi jobbar eller vad vi studerar så påverkas vi av samtidens kortsiktiga, prestationsorienterade arbetsliv.