Hoppa till innehållet

Huvudutbildningsledare

Daniel Örtqvist

Örtqvist, Daniel - Professor, Huvudutbildningsledare

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492282

Utbildningsledare ekonomutbildningar

Linda Wårell

Wårell, Linda - Biträdande professor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491941

Utbildningsledare ekonomi, Internationell affärsverksamhet master

Maria Ek Styvén

Ek Styvén, Maria - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Industriell marknadsföring, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491501

Utbildningsledare civilingenjör, industriell ekonomi

Johan Frishammar

Frishammar, Johan - Professor

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491407

Utbildningsledare fastighetsmäklarprogrammet

Brännström, Helena - Forskningsingenjör

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492329

Utbildningsledare civilingenjör, teknisk design

Peter Törlind

Törlind, Peter - Biträdande professor, Excellent lärare

Organisation: Produktinnovation, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492412

Utbildningsledare högskoleingenjör, teknisk design

Jörgen Normark

Normark, Jörgen - Universitetslektor, Avdelningschef

Organisation: Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491480

Utbildningsledare rättsvetenskap

Berit Söderfalk

Söderfalk, Berit - Universitetsadjunkt

Organisation: Rättsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492036

Utbildningsledare sociologi

Fredrik Sjögren

Sjögren, Fredrik - Universitetslektor

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492429

Utbildningsledare politik och samhällsutveckling

Carina Lundmark

Lundmark, Carina - Biträdande professor

Organisation: Statsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492503

Utbildningsledare magister utredning

Charlotta Söderberg

Söderberg, Charlotta - Universitetslektor

Organisation: Statsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492383

Utbildningsledare grafisk design

Johan Wallerström

Wallerström, Johan - Universitetsadjunkt

Organisation: Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492328

Tvärkonstnärlig scenproduktion

Ulf Friberg

Ulf Friberg, Universitetslektor, Fil Dr Scenisk gestaltning, Utbildningsledare skådespelarutbildningen

Telefon: 0920-493671
Organisation: Scenisk Framställning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Tvärkonstnärlig musikproduktion

Jan Berg

Jan Berg, Biträdande professor, Ämnesföreträdare

Telefon: 0911-72646
E-post: Jan.Berg@ltu.se
Organisation: Ljudteknik, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Utbildningsledare kurs

Olle Hage

Hage, Olle - Universitetslektor, Meriterad lärare

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492336
Sture Kuusisalo

Kuusisalo, Sture - Universitetsadjunkt, tf avdelningschef vid avdelningen Musik, medier och teater

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72642
Lisa Larsson

Larsson, Lisa - Biträdande universitetslektor

Organisation: Produktinnovation, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-493266
Kent Nilsson

Nilsson, Kent - Universitetslektor

Organisation: Redovisning och styrning, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492317

Studentrekryteringsansvarig

Tim Foster

Foster, Tim - Biträdande professor

Organisation: Industriell marknadsföring, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491484

Utbildningsledare forskarutbildning

Sara Thorgren

Thorgren, Sara - Professor

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492342