Hoppa till innehållet
Foto: Jennie Lind
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Arbetsgivarvarumärket viktigt för Norrbottens tillväxt

Publicerad: 3 maj 2021

Norrbotten växer så det knakar. Fram till 2030 behöver regionen anställa 51 000 människor. Anna Näppä, doktorand i industriell marknadsföring, har medverkat i ett projekt ägt av Luleå Business Region, vars syfte är att hjälpa företag attrahera rätt sorts kompetens genom att utveckla sitt så kallade arbetsgivarvarumärke.

– Eftersom mitt avhandlingsarbete handlar om just arbetsgivarvarumärke så var det jätteintressant att få delta i det här projektet, säger Anna Näppä.

Luleå Business Region driver projektet ”Framtidssäkrad kompetensförsörjning” med konsultbolagen Arnqvist & Sivenbring och DARE Consulting samt 14 företag i Luleå. Tillsammans har de arbetat fram en metod som hjälper företag att ta fram sina egna strategier för rekrytering och för att vårda sitt arbetsgivarvarumärke (Employer Branding).

Anna Näppä har gjort deltagande observationer av projektarbetet. Baserat på sitt empiriska material har hon skrivit en populärvetenskaplig forskningsartikel vilket ingår i det stödmaterial som intresserade företag kan ta del av.

– Ofta kan det vara ganska vassa armbågar för att hitta rätt kandidat till ett jobb. En intressant slutsats jag kunde dra av mina iakttagelser är hur öppna de deltagande företagen är till att samverka med varandra trots att de konkurrerar om samma kompetens.

Alla vinner i det långa loppet

När företagen väljer att samverka kring arbetsgivarvarumärket kan det hända att en person med eftertraktad kompetens går till konkurrenten istället. På kort sikt förlorar det ena företaget på samverkan men på lång sikt så tjänar alla på det.

– Den här personen väljer visserligen inte ditt företag men hen väljer att stanna kvar i regionen. På sikt gör det regionen, och därmed ditt eget arbetsgivarvarumärke, mer attraktivt.

Ett företags attraktionskraft är starkt förknippat med regionens attraktionskraft. Därför är det viktigt med samarbete mellan näringsliv, offentlig sektor och universitet, så kallad trippelhelix.

– Det finns en massa kompetens på universitet. Också vi måste jobba med vårt arbetsgivarvarumärke. Om vi blir mer kända gynnar det inte bara oss utan hela regionen.

Anna Näppä menar att företag sällan har svårt att beskriva sin attraktivitet i termer av lön, arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter. Däremot kan det vara svårare att kommunicera de mer abstrakta delarna av varumärket, det vill säga värderingar som kännetecknar företaget och känslan som förknippas med att jobba på ett visst företag.

Arbetsgivarvarumärket som ett hus

Inspirerad av deltagarna, som ofta talade om arbetsgivarvarumärket i byggnadstermer tog Anna Näppä fram en matris där metaforen ”hus” fick representera ett företag i en viss utvecklingsfas:

Ett nystartat företag är som en byggarbetsplats. Det finns en tomt, en vision, ritningar för ett hus och duktiga byggare, men ännu inget hus. Ett annat sorts företag är visningshuset; allt ser bra ut på papperet, det finns nedskrivna strategier och planer men det saknas en riktig relation mellan människorna. Det är ännu inte ett riktigt hem. En tredje modell är renoveringshuset. Företaget har en stark organisationskultur, men det behöver renoveras för att kunna möta dagens moderna krav och utmaningar, samtidigt som man i renoveringen måste ta hänsyn till företagets historia och identitet.

Drömhuset är förstås målet. För att företaget ska bli ett drömhus måste alla medarbetare tillsammans utveckla processer för att attrahera nya medarbetare och skapa en positiv medarbetarupplevelse som stärker företagets värderingar.

– Värderingarna måste vara förankrade hos medarbetarna och uttryckas i konkreta beteenden, annars blir de bara fina ord på en tavla i fikarummet, säger Anna Näppä.