Hoppa till innehållet
Jeandri Robertson
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Kunskapsutveckling ger konkurrensfördelar i modern affärsverksamhet

Publicerad: 13 juli 2021

Metaforen ”ekosystem” har blivit allt populärare inom marknadsföringsforskning. Men vad betyder det egentligen och hur kan det användas för att uppnå konkurrensfördelar? I en ny avhandling inom industriell marknadsföring undersöks och utvärderas konceptet.

Konkurrensdynamiken, som vi traditionellt har lärt känna den, har förändrats. Befintliga teorier om konkurrensfördelar utgår ifrån ägande eller exklusivt förfogande över tillgångar och vissa resurser eller möjligheter. Detta förutsätter att företag arbetar i en stabil miljö där förfogande över tillgångar och företagskontrollerade resurser fungerar som säkra konkurrensfördelar. I en alltmer oförutsägbar och snabbt föränderlig affärsmiljö blir dessa fördelar emellertid mindre effektiva för att utveckla eller upprätthålla konkurrenskraft. Nya händelser, som coronapandemin, har blottat sårbarheten hos sådana företag och organisationer vars konkurrensfördel enbart består i ägande av unika fysiska tillgångar.

Ömsesidigt beroende aktörer i samarbete

I denna nya miljö har metaforen ”ekosystem”, lånad från naturvetenskapen, blivit allt populärare. Så som brukar ske med populära begrepp, riskerar metaforen att bli urvattnad, och tillåtas betyda nästan vad som helst. För att förtydliga innebörden gör avhandlingen en grundlig genomgång av litteraturen inom fältet och drar slutsatsen att ett ekosystem är en organisationsstruktur av dynamiska nätverk bestående av ömsesidigt beroende enheter/aktörer som samutvecklas och samarbetar för att skapa och utbyta värde mellan sina deltagare. 

Ett exempel på ett affärsekosystem inom industriell marknadsföring är Alibaba, ett kinesiskt gränsöverskridande e-handelsteknikföretag.

– Det består av en mängd olika inbördes beroende aktörer som har utvecklats för ett gemensamt affärsmål: att tillhandahålla infrastruktur för att göra det enkelt att göra affärer var som helst. En av aktörerna är AliExpress som erbjuder en online marknadsplats från vilken företag kan sälja direkt till sina kunder. En annan är Alipay som är en onlineplattform för att underlätta olika transaktioner , säger Jeandri Robertson, författaren till avhandlingen.

Att utveckla ny kunskap är viktigt

Genom en teoretisk analys och empiriska studier drar Jeandri Robertson slutsatsen att utveckling av ny kunskap spelar en nyckelroll för att uppnå konkurrensfördelar i ett ekosystem. Vidare är det förhållandet mellan de olika aktörerna i ekosystemet som driver de kunskapsrelaterade fördelarna med hela ekosystemet. Slutligen verkar kunskap bäst skapa konkurrensfördel när den delas.

Baserat på sina resultat föreslår Jeandri Robertson några strategier för att företag ska få konkurrensfördelar i en ekosystemmiljö. För det första bör företagen gå från att sträva efter dominans över externa konkurrenter till att investera i kontakter, vilket bidrar till att bygga hela ekosystemets samlade konkurrenskraft. För det andra måste företag bli medvetna om att de alla är  beroende av resurser och kapacitet som ligger utanför den direkta kontrollen från en bestämd enhet i ett ekosystem. För det tredje bör de gå från att skapa höga hinder för inträde  till att välkomna nykomlingar så länge dessa kan tillföra värde och få marknaden att växa. För det fjärde uppnås fördel genom att skapa värde för andra aktörer i ekosystemet lika mycket som att försöka skapa värde för sin egen organisation.

”Att förstå ekosystem är avgörande för dagens företag. 1980 var den genomsnittliga livslängden för ett företag på Standard & Poors lista över de 500 största företagen på USA: s börser 35 år. År 2025 förväntas ett genomsnittligt företags livslängd minska till mindre än 15 år. företagens resultat härrör från något mycket större än företagen själva: framgången för deras respektive ekosystem ”, säger Jeandri Robertson.