Hoppa till innehållet

Luleåforskare på OECD-möte

Publicerad: 24 mars 2017

I en ny rapport har Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, kartlagt möjligheterna att skapa tillväxt i Europas nordliga regioner. Forskare från Luleå tekniska universitet var inbjudna för att diskutera betydelsen av rapporten.

I studien har OECD undersökt möjligheterna för regional utveckling och tillväxt i de 14 nordligaste regionerna i Sverige, Norge och Finland. Daniel Örtqvist, professor på Luleå tekniska universitet, deltog på mötet i Bryssel och säger att förutsättningarna i de norra delarna av våra länder är goda. 

– Samtidigt finns det behov av stödstrukturer för att kunna utveckla en del av de värden som finns inneboende i regionen. Därför är det centralt att fortsättningsvis också arbeta utvecklingsinriktat med stöd från EU, säger han.

Universitetets har en centrala roll

OECD:s regionala genomlysningar brukar ha stor inverkan på EU:s strukturfondsprogram och nationers regionala tillväxtpolitik. En av rekommendationerna i rapporten handlar om att öka möjligheten för regionernas små- och medelstora företag att ta del av forsknings- och innovationsfrämjande miljöer. Det är främst företag på landsbygden som behöver öka sin konkurrenskraft genom affärsutveckling och innovationer.

Luleå tekniska universitet har fått en viktig roll i att ta fram kunskapsunderlag samt fungera som diskussionspartner i frågor som rör den pågående regionala utvecklingen.

– Vi har en väldig central roll vilket också nämndes i rapporten. Den tillämpade arbetsmodell som universitetet är känd för är en förutsättning för att arbeta regionalt med att stärka forsknings- och innovationsfrämjande miljöer. Vi är även representerade i många olika forum som exempelvis arbetet med att ta fram nästa regionala innovationsstrategi, säger Daniel Örtqvist. 

Kontakt

Daniel Örtqvist

Örtqvist, Daniel - Professor, Huvudutbildningsledare

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492282

Taggar