Hoppa till innehållet
Globe
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nya forskningsområden för en mer hållbar framtid

Publicerad: 5 november 2020

För en mer hållbar framtid krävs att både näringslivet och samhället i stort ställer om. Två nya gränsöverskridande områden vid Luleå tekniska universitet – Creaternity och SUN – ska bidra till den omställning som krävs för en hållbar industri och samhällsomvandling.

CREATERNITY – hållbar materialanvändning
i en uppkopplad och cirkulär ekonomi

Omställningen till en hållbar industri ger möjligheter att tänka nytt och på så sätt utveckla hela samhället. Forskningsområdet Creaternity ser den senaste tekniken inom artificiell intelligens, telekommunikation och sensorteknik som en möjlighet att kunna koppla upp och ihop människor, produkter och processer. Forskarna studerar tekniken som behövs för att följa ett material genom det cirkulära flödet, och hur människan påverkas av det. Creaternity vill utnyttja digitaliseringen för att uppnå ett cirkulärt användande av material och på så sätt nå ett koldioxid- och resursneutralt samhälle.

Vetenskapliga ledare för Creaternity blir Karl Andersson, biträdande professor i distribuerade datorsystem, och Roland Larsson, professor i maskinelement. De har samlat forskare och kompetenser från cirka 25 olika forskningsämnen från både den tekniska och den filosofiska fakulteten. Tack vare den breda kompetensen går det att ta ett helhetsgrepp om industrins hållbarhetsutmaningar, vilket i sin tur leder till nya innovationer. Forskarna träffades redan i september för en Creaternity -workshop. Det hölls föreläsningar av Victoria van Camp, utvecklingsansvarig på SKF, Anders Lundqvist, kommunalråd i Piteå, och Thomas Sundqvist från Boden Energy Symbiosis som berättade hur de jobbar med cirkulär ekonomi och digitalisering inom sina organisationer. Två av Luleå tekniska universitets forskare, Jan Johansson och Jerker Delsing, föreläste bland annat om människans roll i den uppkopplade cirkulära ekonomin.

SUN – naturresurser för hållbar samhällsomvandling

SUN lägger sitt fokus på en hållbar samhällsomvandling och tar fasta på de naturresurser som Sverige och övre Norrland erbjuder. FN:s globala hållbarhetsmål utgör en ambitiös agenda för hållbar utveckling, med krav på en omfattande samhällsomvandling där fokus ligger på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. De globala målen förutsätter också i hög grad en teknologisk utveckling som för Sveriges del innebär exempelvis elektrifiering baserad på fossilfria energislag, effektiv energilagring, resurs- och energieffektivare produktionsprocesser, ökat nyttjande av restprodukter, samt en substitution till förnybara material.

– Vi anser att Sveriges och övre Norrlands naturresurser i form av malm, skog och vatten är av central betydelse för att förverkliga en sådan samhällsomvandling, säger Christina Wanhainen, professor i malmgeologi, områdets vetenskapliga ledare.

Området skapar en excellensmiljö för mångvetenskaplig forskning om nyttjandet av naturresurser och de hållbarhetsutmaningar och möjligheter som finns kopplade till detta. Forskningens fokus ligger på områdena malm, trä och vatten som har flera gemensamma utmaningar, såsom tillståndsprövning och miljölagstiftning, samt digitalisering, automation, modellering, och AI-tillämpningar. Områdena malm, trä och vatten har även en stark koppling till industrin. En av forskningsområdets målsättningar är att – på människans villkor – bidra till uppfyllandet av flera globala utvecklingsmål.

– Luleå tekniska universitet ska, genom världsledande forskning, göra det möjligt för Sverige som nation att utveckla ny teknologi som stärker konkurrenskraften, reducerar negativ miljöpåverkan och ökar legitimiteten i omställningen mot ett hållbart samhälle, säger Patrik Söderholm, professor i nationalekonomi, biträdande vetenskaplig ledare för området.