Hoppa till innehållet
Jessica K Ljungberg
Jessica K. Ljungberg, professor i teknisk psykologi vid Luleå tekniska universitet. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Yrket påverkar minnet när vi blir äldre

Publicerad: 18 mars 2020

Vad vi jobbar med under livets gång har påverkan på minnet när vi blir äldre. Det kan minnesforskare vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet visa.

I en ny studie har forskare i teknisk psykologi vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet tittat på vilken påverkan yrkeslivet har på minnet när vi blir äldre. Projektledare och ledare för forskargruppen är Jessica K. Ljungberg, minnesforskare och professor i teknisk psykologi vid Luleå tekniska universitet.

– Hjärnträning är ju ett jättehett ämne just nu och forskningen har visat att det fungerar precis likadant som med fysisk träning, man blir bra på just det man tränar på. Om du löser korsord så blir du bra på just korsord men du får inte bättre minne eller en mer vältränad hjärna överlag. När vi jobbar så tränar vi våra hjärnor och det är något som vi lägger ner så oerhört mycket tid på varje dag. Men beroende på vilket yrke vi har så tränar vi olika delar av hjärnan. Vi tänkte att det helt enkelt måste påverka hjärnan när vi blir äldre, säger Jessica K. Ljungberg.

Pensionen påverkar minnet

Studien, som är publicerad i Frontiers in Psychology, är gjord på 225 personer, varav 136 kvinnor och 89 män. Studien är en del av projektet Successful aging, där forskarna under lång tid har samlat in information om människor och deras minneshälsa, som sedan ligger till grund för flera olika studier. I den här studien har man tittat på människor i åldern 50-75 år, eftersom forskarna har sett att det är i pensionsåldern som de flesta börjar tappa sina ”mentala muskler”, oavsett vad de har jobbat med tidigare.

– När vi jobbar tränar vi hjärnan varje dag, men när vi går i pension blir vi mer passiva och får inte lika mycket nya intryck och mentala utmaningar. Utifrån tidigare forskning som vi gjort så tror vi att vissa minnesförmågor eventuellt försvagas när vi inte använder dem lika mycket, säger Jessica K. Ljungberg.

Jessica K. Ljungberg förklarar att vi har många olika minnessystem i våra hjärnor och att vissa av dem påverkas snabbare av åldern än andra. Bland annat arbetsminnet, som gör att vi till exempel tillfälligt kan komma ihåg en kod eller ett telefonnummer, och det episodiska minnet, som gör att vi kan komma ihåg saker och händelser vi har varit med om.

Arbete med människor

Studien visade att ju mer mentalt stimulerande yrke deltagarna haft under livet desto bättre klarade de av att utföra arbetsminnesuppgifter som de fick av forskarna. Man kunde också se att de som jobbat med människor (så som lärare och konsulter) var bättre än andra på multitasking, det vill säga att växla sin uppmärksamhet mellan olika uppgifter.

– Förklaringen skulle kunna vara att när man interagerar med andra människor aktiverar man frontalloben i hjärnan, vilket man också gör när man använder sitt arbetsminne. Vi tror att det stärker arbetsminnesprocesser som är kopplade till frontalloben, säger Jessica K. Ljungberg.

I projektet Successful aging har forskarna samlat in data där många andra yrkesgrupper finns representerade, men i dagsläget är den datan inte analyserad.

­– Det här är bara en första studie. Vi har en stor mängd insamlad data som vi kommer använda för att göra fler studier inom området framöver. Vi hoppas på att få se mer forskning inom detta forskningsområde längre fram då det i dagsläget finns för få studier, säger Jessica K. Ljungberg.

Hjärnan är föränderlig

Jessica K. Ljungberg understryker vikten av att ha en mentalt aktiv fritid, framför allt när man blir äldre.

– Det har en oerhört stor betydelse. Om man håller hjärnan stimulerad blir man både mindre glömsk, snabbare i tanken, har lättare för att lösa problem och kommer ihåg var man har lagt saker. Det skapar en god spiral av att man känner att man hänger med och känner sig pigg. Om du däremot inte tar dig ut från hemmet och hamnar i en negativ spiral där du känner dig ensam, då blir det svårare och svårare att ta sig ut och träffa folk och utmana sig, och då får hjärnan mindre träning vilket gör att den inte håller sig i så bra form, vilket leder till att man känner att man inte hänger med mentalt.

– Vi vill synliggöra att hjärnan är formbar och att det vi människor gör har en direkt inverkan på hur vår minneshälsa ser ut. Det pratas väldigt mycket om att en bra fysisk hälsa ger ett bättre liv och ett bättre åldrande, men vi vill visa att minneshälsan inte får glömmas bort. Även fast jag går i pension och håller mig fysiskt aktiv så måste jag också hålla mig mentalt stimulerad. Allt tyder på att mentala muskler är en färskvara, precis som fysiska muskler. Det innebär att när du går i pension är det viktigt att du ägnar tid åt något som är stimulerande för hjärnan, säger Jessica K. Ljungberg.

Ta hand om de äldre

I takt med att den äldre befolkningen blir fler och fler bör det finnas ett stort intresse för det här, menar forskarna. Enligt WHO kommer antalet personer som är äldre än 60 år ha fördubblats till år 2050.

– Det är viktigt att vi tar hand om de äldre. Framför allt i äldrevården måste man lyfta frågan om hjärnträning. Vi kan inte hindra demenssjukdomarna, men vi kan ge de äldre mer mental stimulans så att de håller sig pigga i knoppen, säger Jessica K. Ljungberg.