Hoppa till innehållet
Unsplash
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Transformation 2022

Symposiet hålls den 17-18 november och tar upp den konstnärliga forskningens möjligheter att bidra till att forma levnadsvillkor och livsformer.

Frågor om miljö och klimat tar i allt högre grad plats i konstnärlig forskning, ofta genom tvärvetenskapliga samarbeten. Sådana samarbeten speglar ofta ett behov att undersöka alternativa sätt att leva, nu och i framtiden. De vittnar också om den viktiga plats som den konstnärliga forskningen har i sådana undersökningar.

Syftet med årets symposium är att öppna för en dialog om den konstnärliga forskningens roll i samhällsomställningen. Hur kan vi utveckla fruktbara samarbeten, metoder och teorier för att möta de utmaningar som framtiden ställer oss inför? Hur kan vi undersöka, gestalta och forma framtiden med konstnärliga medel? Symposiet kommer att ha ett fokus på dialoger och workshops, där dessa frågor ställs ur olika perspektiv och med olika medel.

Samtiden kräver visioner om framtiden, betraktad ur en mångfald av perspektiv. Konstnärlig forskning har möjlighet att utveckla en mångfacetterad kunskap om miljökrisen som tar hänsyn till frågans komplexitet. Detta omfattar såväl analys av existerande livsmiljöer i framåtblickande syfte, som en förståelse av den historiska utveckling som lett fram till den plats där vi befinner oss idag. Vi behöver analyser av nuet såväl som av det förflutna. Ibland måste vi söka i historien för att kunna blicka framåt.

Vilka nya relationer mellan människor och omgivning kommer att växa fram? Vilka erfarenheter behöver speglas för att vi ska förstå hur vi bäst kan möta en osäker framtid? Vilka material och former vill vi aktivera? Hur vill vi organisera oss för att påverka den framtid vi skapar, kulturellt och materiellt? 

Symposiet, som äger rum 17–18 november, arrangeras av Vetenskapsrådet i samarbete med Luleå tekniska universitet och hålls på både engelska och skandinaviska språk. 

För frågor om konferensen:

transformation2022@ltu.se

Praktisk information

  • Deltagande i symposiet är kostnadsfritt
  • Lunch och middag ingår, maten är lakto-ovo vegetarisk
  • Av klimatskäl rekommenderar vi resor med tåg, vänligen se SJ och VY som trafikerar sträckan