Hoppa till innehållet
Effektiv innovation och organisation
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Om effektiv innovation och organisation

Publicerad: 1 mars 2012

Effektiv innovation och organisation är ett mångvetenskapligt och institutionsövergripande forum för kunskapsutveckling som bidrar till ett attraktivt och hållbart samhälle via effektivt och kreativt nyskapande och hållbara organisationer.

Effektiva verktyg, produkter och processer för ledning och organisation av innovativt arbete i företag, organisationer och innovationssystem är huvudspåret för forskningen inom området. Viktiga forskningsfält är hur arbetsplatser och arbetsorganisationer ska utformas utifrån enskilda individer såväl som stora komplexa organisationer.

En av de stora utmaningarna är att forma ett samhälle som snabbt anpassar sig till en dynamisk och allt mer globaliserad och kunskapsdriven omvärld genom att stimulera och medverka till effektiva innovationer av både teknisk och organisatorisk art.

I området ingår ledning av innovativt arbete i företag och organisationer samt i system av samverkande aktörer (innovationssystem), och omfattar studier och utveckling av produkter, effektiva processer och verktyg som kan användas i innovativt arbete samt i kommersialisering och affärsmodeller för innovation. Organisering av arbete och arbetsplatser, genus och förändringsprocesser är viktiga fält inom området. Studierna inom dessa områden inriktas på allt från enskilda individer och mindre grupper till organisationer och större komplexa system.

Luleå tekniska universitet är ett nationellt ledande och internationellt erkänt centrum för effektiva innovationer och hållbara organisationer.