Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Hos oss möts forskare av hög nationell och internationell klass i en kreativ, nyskapande och produktiv miljö. Ett flertal av våra ämnen och avdelningar rankas som bäst i Sverige.

Institutionen har ledande verksamhet inom ekonomi, arbetsvetenskap, innovationer, naturresurser, miljö och energi. Drygt 60 procent av forskningen är externfinansierad och sker i nära samarbete med samhället, offentliga aktörer och näringslivet. Stora finansiärer är Vinnova, EU och svenska företag.

Vi bedriver tekniska och samhällsvetenskapliga utbildningar och ansvarar för ett stort antal utbildningsprogram, bland annat civilekonomprogrammet och civilingenjörsutbildningarna Industriell ekonomi och Teknisk design.

Nyheter

DEPICT LAB – Teknik på människans villkor

Foto: Johan Baggström

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Luleå tekniska universitet
Postadress: 97187 Luleå
Besöksadress: A-Huset, Universitetsområdet, Porsön, Luleå
Telefon: 0920 49 10 00 Telefax: 0920 49 28 18