Avdelningen för arbetsvetenskap

Arbetsvetenskap är ett forskningsfält som omfattar analys, design och utveckling av produkter, produktionssystem och arbetsorganisation utifrån människors fysiologiska, psykologiska, sociala och kulturella förutsättningar.

Arbetsvetenskap i Luleå etablerades 1974 och har ca 50 anställda som bedriver forskning och utbildning inom både teknisk och samhällsvetenskaplig sektor. Forskningen är behovsmotiverad och bedrivs i nära samarbete med aktörer i det omgivande samhället.

Avdelningen är organiserad i fyra ämnesområden:

 

Kontakt

Kjell Rask

Kjell Rask, Avdelningschef

Organisation: Arbetsvetenskap