Avdelningen för arbetsvetenskap

Arbetsvetenskap är ett forskningsfält som omfattar analys, design och utveckling av produkter, produktionssystem och arbetsorganisation utifrån människors fysiologiska, psykologiska, sociala och kulturella förutsättningar.

Arbetsvetenskap i Luleå etablerades 1974 och har ca 50 anställda som bedriver forskning och utbildning inom både teknisk och samhällsvetenskaplig sektor. Forskningen är behovsmotiverad och bedrivs i nära samarbete med aktörer i det omgivande samhället.

Avdelningen är organiserad i fyra ämnesområden:
Genus och teknik, Industriell produktionsmiljö, Teknisk psykologi och Filosofi.

Kontakt

Kjell Rask, Forskare, Avdelningschef
Telefon: 0920-491235
Organisation: Industriell produktionsmiljö, Arbetsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sidansvarig och kontakt: Melina Granberg

Publicerad: 26 juni 2015

Uppdaterad: 14 mars 2017

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017