Hoppa till innehållet

Industriell ekonomi

Avdelningen för industriell ekonomi är organiserad i forskningsämnena entreprenörskap och innovation, industriell marknadsföring, kvalitetsteknik samt redovisning och styrning. Inom avdelningen arbetar ett 60-tal anställda. 

Forskningen, som huvudsakligen är organisationsorienterad, är mestadels tillämpad och bedrivs i nära samarbete med företag och andra organisationer. Såväl forskning som utbildning bedrivs inom både teknisk och samhällsvetenskaplig sektor, ofta i gränslandet mellan teknik och ekonomi. Avdelningen har en omfattande grundutbildning som bland annat är central för civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi och civilekonomprogrammet.

Rickard Garvare

Rickard Garvare

Professor, Avdelningschef
Luleå tekniska universitet
Kvalitetsteknik och logistik
Industriell ekonomi
Institutionen för Ekonomi, Teknik, Konst och Samhälle
0920-492295