Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Industriell ekonomi

Avdelningen för industriell ekonomi är organiserad i forskningsämnena Entreprenörskap och innovation, Industriell logistik, Industriell marknadsföring, Kvalitetsteknik samt Redovisning och styrning. Inom avdelningen arbetar ett 60-tal anställda som bedriver forskning och utbildning samt samverkar med omgivande samhälle.

Forskningen, som huvudsakligen är organisationsorienterad, är mestadels tillämpad och bedrivs i nära samarbete med företag och andra organisationer. Såväl forskning som utbildning bedrivs inom både teknisk och samhällsvetenskaplig sektor, ofta i gränslandet mellan teknik och ekonomi. Avdelningen har en omfattande grundutbildning som bland annat är central för civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi och Civilekonomprogrammet.