Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Industriell ekonomi

Avdelningen för industriell ekonomi är organiserad i forskarämnena industriell marknadsföring, redovisning och styrning, kvalitetsteknik och industriell logistik samt forskarutbildningsämnena e-handel och miljöledning. Inom avdelningen arbetar ett 40-tal anställda som bedriver forskning och utbildning samt samverkar med omgivande samhälle.

Forskningen, som uteslutande är organisationsorienterad, är mestadels tillämpad och bedrivs i nära samarbete med företag och andra organisationer. Såväl forskning som utbildning bedrivs inom både teknisk och samhällsvetenskaplig sektor ofta i gränslandet mellan teknik och ekonomi. Avdelningen har en omfattande grundutbildning som bland annat är central för civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi och Civilekonomprogrammet.