The Spring Servitization Conference 2018 (SSC2018) konferens entreprenörskap
The Spring Servitization Conference 2018 (SSC2018). Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Best paper award på prestigefylld konferens

Publicerad: 14 juni 2018

Forskargruppen i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet vann nyligen pris för bästa artikel vid en av de mest prestigefyllda konferenserna inom sitt område.

– Det är en konferens som riktar sig speciellt till forskare inom produkt-tjänstesystem, vilket innebär att många av de mest framstående forskarna inom vårt område deltar och nominerar de bästa artiklarna. Den kategori som vi vann – Ekosystem, Värde och Digitalisering – betraktas som en av de mer prestigefyllda eftersom ämnet ligger högt på många företags och forskningsmiljöers agenda, säger Vinit Parida, professor i entreprenörskap och innovation.

Titeln på den prisbelönta artikeln är Exploiting digital opportunities through business models: Empirical insights from leading Swedish manufacturing companies, och är skriven av Lina Sundén, Vinit Parida och David Sjödin

Forskningen bygger på det Vinnova-finansierade forskningsprojekt, DigIn – Digital Innovation of Business Models. I detta ingår cirka 20 svenska företag (till exempel ABB, Ericsson, Volvo CE, Boliden, Metso, Gestamp Hardtech, SCA, Komatsu Forest, Lindbäcks Bygg och Noda Intelligence) inom fyra olika branscher: gruvdrift, tillverkning, skogsbruk och byggande. Projektet undersöker hur företag kan dra nytta av digitalisering och hur affärsmodellenr kan hjälpa dem i denna utmaning.

– Artikeln som presenterades på konferensen är basen till detta projekt, eftersom den presenterar en modell som ska hjälpa företag att utvärdera idéer för nya digitala affärsmodeller, säger Lina Sundén, doktorand i entreprenörskap och innovation.

Vad betyder det här priset för er forskningsgrupp?

– Det är naturligtvis en stor ära och ett erkännande som visar att vår forskning är relevant och håller internationell standard. Vi är extra stolta då detta är Linas första artikel som doktorand som belönas. Priset motiverar och ger energi att arbeta ännu hårdare för att bidra både till akademin och industrin. Eftersom forskningen bygger på ett Vinnova-finansierat forskningsprojekt, kan man också säga att priset validerar att den svenska forskningsagendan och kunskapen är relevant även utanför Sverige, säger David Sjödin, bitrödande professor i entreprenörskap och innovation.

Kontakt

David Sjödin

David Sjödin, Biträdande professor

Telefon: 0920-491819
Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Lina Linde

Lina Linde, Doktorand

Telefon: 0920-492119
Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Vinit Parida

Vinit Parida, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492469
Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle