Fransesca
Den 27 November, 2017, presenterade Francesca sin licentiatavhandling med titeln: “Contributions to the Use of Statistical Methods for Improving Continuous Production". Foto: Rickard Garvare Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Bidrag till förbättrade industriella processer

Publicerad: 6 december 2017

I en ny avhandling vid Luleå tekniska universitet presenteras utvecklade metoder och verktyg för att möta de utmaningar som uppstår i kontinuerliga industriella processer.

Den 27 November, 2017, presenterade Francesca sin licentiatavhandling med titeln: “Contributions to the Use of Statistical Methods for Improving Continuous Production”. I den presenterar Francesca modifierade metoder inom statistisk processtyrning och industriell försöksplanering för att klara av de utmaningar som uppstår när dessa ska användas i kontinuerliga industriella processer. Exempelvis är att data från processerna ofta multivariata och autokorrelerade tidsserier. Francesca har framförallt studerat hur ovan metoderna kan anpassas till processer där reglerloopar samtidigt är i drift. Johan Carlsson, Professor i signalbehandling vid Luleå tekniska universitet, var diskutant vid seminariet.