Marita Holst
Marita Holst, strateg på universitetets innovationskontor. Foto: Katarina Karlsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Företag får bättre ingång till forskare

Publicerad: 18 december 2018

Företag i Norrbotten och Västerbotten ska få tillgång till en bättre digital och fysisk mötesplats för att lättare kunna söka samverkan med forskare vid Luleå tekniska universitet. Projektet Samverkan för innovation och regional tillväxt (SIRT) ska leda utvecklingen. Målet är att öka forsknings- och innovationssamverkan mellan universitetet, näringsliv och myndigheter – för hållbar tillväxt i regionen.

– Vi vill att det ska finnas en tydligare ingång eller kanal för företag och myndigheter som vill söka samarbete med forskare, säger Marita Holst, projektledare vid Innovationskontoret på Luleå tekniska universitet.

Små- och medelstora företag

Den primära målgruppen är regionala små- och medelstora företag inom traditionella kvinno- och mansdominerade branscher som är öppna för nya sätt att utveckla sina verksamheter i samarbete med universitetet. Företagen ska verka inom Strukturfondsprogrammets fokusområden hälso- och sjukvård, Life Science, teknik- och tjänsteutveckling inom industrin, testverksamhet, hållbar energi och miljöteknik, upplevelsenäringar och kulturella och kreativa näringar samt digitala tjänstenäringar för smart region. Till en början ska projektet undersöka vilka behov företagen och forskarna har för att därefter designa och bygga samverkansplattformen.

– Vi vill skapa en samverkansstruktur med olika plattformar och tjänster både digitalt och genom en fysisk kreativ, modern mötesplats. Vi vill ha en tydligare kanal in till våra forskare. Det ska inte vara avgörande att man har personliga kontakter för att hitta fram till rätt forskare när man vill samverka, säger Marita Holst.

Projektets andra målgrupper är universitetets forskare och studenter, kommuner och övriga organisationer som alla kommer att kunna interagera med och dra nytta av det samverkanssystem som tas fram inom projektet. En del av projektet kommer att fokusera specifikt på 15 företag som kommer att erbjudas en grundligare genomlysning för att identifiera vilken typ av samarbete med konsulter och forskare som kan utveckla företaget för ökad tillväxt. Analysen bygger på forskning inom Produktinnovation under ledning av professor Anna Öhrwall Rönnbäck.

Digitala och fysiska mötesplatser

Projektet kommer också att inrikta sig mot samverkan med kluster, till exempel med byggbranschen. Arbetet kommer till stor del handla om att bygga strukturer för en tydligare ingång till universitetet och tjänster för samverkan, som blir tillgängliga både digitalt och fysiskt - och som ska leva vidare efter projektets slut.

– Det är viktigt att vi får en win-win situation i samverkan, så att både företaget och forskaren känner att det är givande och ger dem något. För forskaren kan det handla om att de via samarbetet får möjlighet till empirisk forskning, säger Marika Holst.

Projektet med en totalbudget på 14,7 miljoner leds av Marita Holst, Innovationskontoret vid Luleå tekniska universitet och LTU Business är partner i projektet. Tillväxtverket finansierar projektet tillsammans med Region Norrbotten, Skellefteå kommun, Luleå tekniska universitet och  LTU Business.

Taggar