Entreprenörskap och innovation - akademisk högtid
Entreprenörskap och innovation på Akademisk högtid 2018. Från vänster: professor Vinit Parida, dr Sambit Lenka, dr Wiebke Reim, dr Fabio Gama. Foto: Snowgarden. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Framgångsrikt 2018 för entreprenörskap och innovation

Publicerad: 27 november 2018

2018 har varit ett väldigt framgångsrikt år för forskargruppen inom entreprenörskap och innovation. Fem doktorander försvarade sin avhandling och tre av dem fick motta sina doktorshattar under den akademiska högtiden.

I januari försvarade Sambit Lenka sin avhandling "Managing the Transformation Towards Advanced Service Provision: A Multilevel Framework of Servitization" och jobbar nu som universitetslektor på Jönköping International Business School.

Fabio Gama försvarade sin avhandling i juni med titeln "Managing the Collaborative Front End of Innovation i Manufacturing Firms: Requirements, Capabilities and Conditions" och arbetar nu på Halmstads universitet.

Wiebke Reim försvarade sin avhandling med titeln "Towards a framework for product-service system business model implementation" i september och arbetar som forskare vid Luleå tekniska universitet.

I september försvarade även Nerine George sin avhandling med titeln ”Entrepreneurial Opportunity Exploitation for New Venture Performance” och i november försvarade Aija Voitkane sin avhandling med titeln "Under the surface: Revealing how gender imbalance is created in governmental venture capitalists’ work processes".

– Vi har haft ett fantastiskt år när det gäller forskarutbildningen på entreprenörskap och innovation med flera framgångsrika disputationer. Två saker sticker ut gällande de doktorander som avslutat sina forskarstudier under året, det första är att samtliga visat exceptionella akademiska färdigheter genom flera publikationer i högkvalitativa akademiska tidskrifter som Journal of Business Research, Industrial Marketering Management, för att nämna ett par stycken. För det andra så har de lyckats fortsätta sina akademiska karriärer genom att få anställning vid Luleå tekniska universitet eller andra svenska lärosäten som Jönköping International Business School och Högskolan i Halmstad. Vi önskar de alla lycka till i sina framtida akademiska karriärer och att de blir goda ambassadörer för universitetet, säger Vinit Parida, professor i entreprenörskap och innovation och stolt handledare för fyra av de doktorander som försvarade sina avhandlingar under året.