forskning affarsmodeller
Vinit Parida, professor inom entreprenörskap och innovation och Wiebke Reim, forskare inom entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet, har tilldelats medel för forskning om affärsmodeller för att tjäna pengar på matavfall Foto: Katarina Karlsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Hur gör man matavfall till en lönsam affär?

Publicerad: 9 juli 2019

Forskare inom entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet, har beviljats 3,7 miljoner kronor för att studera hantering av matavfall inom livsmedels- och dryckesindustrin. Forskarna ska ta fram affärsmodeller för hur man kan tjäna pengar på rester och avfall från livsmedelsindustrin, istället för att avfallet går till spillo.

– Livsmedelsindustrin är viktig i Norrbotten och i avfallet finns mycket värde kvar som borde utnyttjas bättre. I det här projektet kommer vi att arbeta nära restauranger, mikrobryggerier och andra aktörer som arbetar i lokal livsmedelsindustri, säger Wiebke Reim, en av forskarna i projektet, vid Luleå tekniska universitet.

Affärsmodeller för vinst på matavfall

Projektet ska utveckla teknologier för att ta hand om livsmedelsavfallet och göra användning av avfallet lönsamt. För forskarna vid Luleå tekniska universitet gäller det att hitta smarta affärsmodeller som kan skapa vinst på detta. De ska undersöka 75 möjliga affärsmodeller, analysera dessa samt sprida kunskapen om teknologiplattformen för projektet och dess användning.

– Vi talar alltmer om "valorisering", det betyder i grunden hur man genererar ytterligare värde från olika råvaror. Livsmedelsindustrin är särskilt relevant och utvecklad i ett sådant tänkande. I det här projektet har vi för avsikt att kombinera innovativ bearbetningsteknik med innovativa affärsmodeller för att uppnå valorisering av matavfall, säger Vinit Parida, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet, och som leder det svenska partnerskapet i projektet.

Intressant för livsmedelsföretag

Det är relevant för alla livsmedelsföretag att kunna ta hand om livsmedelavfall bättre än vad som sker i dag, till exempel inom fiske, köttproduktion eller bryggerier. Det forskarna kommer fram till gällande affärsmodeller, kan också vara intressant för nya företag som vill använda sig av restprodukter som en affärsidé, samt för kommuner som behöver reducera mängden matavfall. Nyttan av denna forskning är till godo för både miljö och ekonomi.

– Vi behöver använda våra befintliga resurser mer varsamt och skapa så mycket värde som möjligt av det. Det främjar miljö, samhälle och ekonomin, säger Wiebke Reim.

Samarbetar med Finland och Irland

Forskarna inom entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet undersöker sedan många år utvecklingen av affärsmodeller för olika industrier där de fokuserar på samarbete och resursutnyttjande. De arbetar nära företagen och näringslivsorganisationer för att säkerställa den praktiska relevansen av forskningen och har jobbat med regional utveckling och smart specialisering.

– Vi ser fram emot att gränsöverskridande samarbete med Finland och Irland som kan stärka vår region. Det kommer att bli jätteroligt att jobba i projektet eftersom det finns stor potential att positiv påverka miljön, samhälle och ekonomi, säger Wiebke Reim.

Den totala budgeten för projektet Symbioma, är 14 miljoner kronor och projektet ska pågå i tre år. Finansiärer är Northern Periphery and Arctic Programme (EU regional funding). Projektet ska främja en cirkulär ekonomi genom att skapa mer värde av befintliga råvaror. 

Kontakt

Wiebke Reim

Wiebke Reim, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-492079
Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Vinit Parida

Vinit Parida, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492469
Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle