kvalitetsteknik-QMOD
Några av deltagarna. Foto: Okänd Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Kvalitetsteknik bevakar senaste forskningen

Publicerad: 22 augusti 2017

För att hålla sig uppdaterade och säkra att grundutbildningen i kvalitetsteknik är relevant besökte en grupp lärare och doktorander en konferens i Helsingör en 5-7 augusti. Här presenterades den senaste forskningen inom ämnet.

– Vi besökte den årliga internationella konferensen Quality Management and Organizational Development för att bevaka vilka ämnen som det forskas på just nu och i vilken riktning forskningen rör sig. Konferensen förlängdes med en dag för att diskutera vad vi noterat på konferensen, vilka kompetenser vi tror våra studenter behöver och hur vi kan införliva nya fält i våra kurser, säger Bjarne Bergquist, forskare vid Luleå tekniska universitet.

QMOD (Quality Management and Organizational Development) samlar forskare i kvalitetsfältet och hölls för 20 gången i ordningen. Representanter från Kvalitetsteknik vid Luleå tekniska universitet har ofta medverkat med egna bidrag men i år bjöds alla medarbetare med.

– Nio personer från ämnet följde med för att nätverka, få grepp på den senaste forskningen i fältet och för att planera för hur vi kan nyttja det vi lärt oss i vår egen forskning och grundutbildning. Jag, Helena Ranängen, Jens Aldenlöv, Peter Söderholm och Erik Lovén presenterade fem olika artiklar, säger Bjarne Bergquist och fortsätter: 

– Ämnen vi idag känner att vi i stort sett saknar men som vi är intresserade av att plocka in rör sig mycket runt den digitala ekonomin och den pågående digitaliseringen. Industrie 4.0, artificiell intelligens, nya affärsmodeller och stora dataströmmar med såväl numerisk som textuell information är inslag som gärna får öka i programmet. Vi kunde med glädje notera att hållbarhetsfrågor, såväl ekologiska som sociala också ges ett allt större forskningsfokus. Sådana frågor tar vi till viss del upp i den obligatoriska kursen i hållbar utveckling och i examensinriktningen, säger Bjarne Bergquist.

Resultatet av arbetet lär märkas om något år även om de redan nu identifierat viktiga och centrala kunskaper och färdigheter som en kvalitetsteknikalumn idag saknar.

– Hur vi kan säkerställa att alla studenter kommer att ha dessa färdigheter är något vi går vidare med. En personlig portfolio kan vara ett sätt, men mer om detta kommer senare, säger han. 

Bjarne Bergquist

Bjarne Bergquist

Bergquist, Bjarne - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: Kvalitetsteknik och logistik, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492137