Experiment i kontinuerliga produktionsprocesser
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ökad förståelse för produktionsprocesser

Publicerad: 21 juni 2017

Hur ingenjörer kan förstå produktionsprocesser på ett effektivit sätt med hjälp av experimentella tekniker har varit i fokus för en studie som nu publiceras i journalen Quality & Reliability Engineering International. Resultaten visar att försöksplanering kan användas för att studera processfenomen, men också effektiviteten.

Det är vanligt att mat, läkemedel, olja, kemikalier, kosmetika och annat tillverkas med hjälp av kontinuerliga produktionsprocesser, det vill säga, tillverkningen sker i ett kontinuerligt produktflöde. Kontinuerliga produktionsanläggningar är vanligtvis oflexibla, dyra och stora. Nästan all produktionspersonal involveras i experiment genom att produktionen sker dygnet runt och det innebär att informationsflödet och samordningen blir central. Den komplexa produktionen är höggradigt automatiserad för att upprätthålla produktkvalitet och processkontroll. Trots höggradig automatisering behöver man förbättra processerna för att de ska för att förbli konkurrenskraftiga.

Forskningsområdet experimentell försöksplanering innehåller en uppsättning kraftfulla verktyg för processförbättring och optimering. Automation stör emellertid möjligheten att genomföra experiment. Det innebär att de traditionella metoderna implicit antar att den studerade processen arbetar utan reglerteknik.

I studien har författarna studerat experiment på processer med reglerloopar, inte för att optimera regulatorfunktionerna, vilket är vanligt, utan för att få kunskap om hur man förbättrar processerna och produkterna. Studien undersöker viktiga frågor vid utformning och analys av experiment i sådana miljöer och illustrerar hur man optimerar kontinuerliga processer med hjälp av realistiska simuleringar. Resultaten visar hur försöksplanering kan användas för att studera processfenomen men också för att studera effektiviteten och effektiviteten hos den autonoma processtyrningen.

Kontakt

Bjarne Bergquist

Bergquist, Bjarne - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: Kvalitetsteknik och logistik, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492137
Francesca Capaci

Capaci, Francesca - Universitetsadjunkt

Organisation: Kvalitetsteknik och logistik, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-493455
Murat Kulahci

Kulahci, Murat - Professor

Organisation: Kvalitetsteknik och logistik, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Erik Vanhatalo

Vanhatalo, Erik - Biträdande professor

Organisation: Kvalitetsteknik och logistik, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491720