bild
Foto: Pixabay Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Svensk-finskt samarbete ska lyfta småföretag i norr

Publicerad: 15 mars 2019

Konkurrenskraften hos små och medelstora företag ska stärkas genom ett nytt projekt där forskare från Luleå tekniska universitet medverkar. Ett 30-tal företag i Västernorrland, Västerbotten och finska Österbotten ska bland annat få nya digitala verktyg för affärsutveckling och internationalisering.

Projektet BID4E har beviljats drygt fyra miljoner kronor i stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet leds av Vasa universitet och utöver Luleå tekniska universitet så medverkar också Tammerfors universitet och Mittuniversitetet. Förutom nya digitala verktyg erbjuds företagen också utbildningar om bl a digitalisering, miljöhållbarhet och mångfald.

Från Luleå tekniska universitet medverkar Vinit Parida, professor i entreprenörskap och innovation och Wiebke Reim, forskare i entreprenörskap och innovation.

 – Det här EU-regionala utvecklingsprojektet är unikt eftersom vi aktivt ska arbeta med små och medelstora företag för att stödja utvecklingen av affärsmodellerna och för att de ska kunna expandera sin verksamhet mot internationella marknader. Vi har högt kompetenta företag i Botnia-Atlantica-regionen och om de kan samarbeta över regionerna kan de bli bättre på att utnyttja nya marknadsmöjligheter och få nya intäkter. Men många små och medelstora företag saknar metoder och processer för innovation och affärsutveckling. Vi kommer att ta itu med denna kompetenslucka under projektet, säger Vinit Parida.

 – Det känns jätteroligt att få jobba med små och medelstora företag och stödja deras ambitioner att växa internationellt. Företagen i Botnia-Atlantica-regionen har väldigt liknade utmaningar och ett gränsöverskridande samarbete kan stärka deras konkurrenskraft signifikant, säger Wiebke Reim.

Projektet riktar sig i första hand mot små och medelstora företag inom tillverkningsbranscher i den s.k. Botnia-Atlanticaregionen. Målsättningen är att inkludera ett 30-tal företag i Västernorrland, Västerbotten och finska Österbotten. Arbetet inleddes i januari 2019 och pågår fram till sommaren 2021.

– Vi på Luleå tekniska universitet är ansvariga för att genomföra en analys av gränsöverskridande affärsutvecklingsmöjligheter. Vi kommer ha mycket kontakt med företagen och innovationsaktörer i Västerbotten och integrera dessa insikter med de från de tre andra universiteten och deras regioner, säger Wiebke Reim.

Kontakt

Vinit Parida

Parida, Vinit - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492469
Wiebke Reim

Reim, Wiebke - Biträdande universitetslektor

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492079