Avdelningen för innovation och design

Innovation och design är ett multidisciplinärt område som omfattar olika delar av produktutvecklingsprocessen. När vi pratar om design så är det den vidare betydelsen med livscykelperspektiv. Vi jobbar framför allt med tidiga faser i denna process där produkterna ofta är en blandning av tjänster och hårdvara.
 
Avdelningen bildades 2011 och består av tre forskningsområden Entreprenörskap och innovation, Industriell Design och Produktinnovation . Vi är i dagsläget ungefär 50 medarbetare och bedriver forskning och undervisning i nära samarbete med industrin.