Grattis Dr. Petter Andersson!

2011-06-08: Idag har Petter Andersson, industridoktorand Volvo Aero, på ett hedervärt sätt presenterat och försvarat sin doktorsavhandling i Funktionella Produkter. Titeln på avhandlingen är: Support for re-use of manufacturing experience in product development – from an aerospace perspective.

Opponent var Dr. Claudia Eckert från Open University, UK och i betygsnämnden satt Prof. Staffan Sunnersjö. Högskolan i Jönköping, Prof. Jan-Gunnar Persson KTH och Dr. Anna Öhrwall Rönnbäck, Linköpings universitet.

Petter har utfört sitt forskningsarbete inom projektet Robust Machining och hans fokus återfinns inom det område som vi kallar kunskapsdrivet ingenjörsarbete. På basen av ett empiriskt och industrinära arbete har han tagit fram ett ramverk för erfarenhetsåtervinning. Opponenten Dr. Eckert ställde mycket ingående och djuplodade frågor om bland annat kunskapssyn, ontologier och forskningsmetoder. Petter försvarade sitt arbete på ett mycket imponerande sätt, som gjorde hans industrielle handledare Prof. Ola Isaksson stolt. Petter kommer nu närmast vara barnledig, men vi hoppas på ett fortsatt samarbete efter ledigheten.

Grattis än en gång och lycka till, Petter!

petter alla.jpg
Betygskommiten och handledare

Petter Andersson

[http://www.ltu.se/staff/p/petand-1.12973]

[http://www.ltu.se/research/subjects/product-innovation/Forskningsprojekt/FFI-Robust-Machining-1.60789]

Avhandlingen:

[http://pure.ltu.se/portal/files/32934080/Petter_Andersson.pdf]

Publicerad: 17 augusti 2011

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 800 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Orgnr: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2016