Forskningsämnen vid innovation och design

Vid avdelningen för innovation och design forskar vi inom entreprenörskap, funktionella produkter, industriell design och informatik.