Avdelningen för samhällsvetenskap

Avdelningen för samhällsvetenskap består av ämnena nationalekonomi, statsvetenskap, rättsvetenskap och historia.  Inom avdelningen arbetar ett 25-tal seniora forskare och lärare samt ett 15-tal doktorander. Vår vision är att vara ett nationellt ledande och internationellt erkänd miljö för mångvetenskaplig samhällsforskning på naturresurs-, miljö- och energiområdet. Vår forskning ska också vara policy orienterad, dvs. kunna vara till nytta för samhällets beslutsfattare. Avdelningens forskning fokuserar på två övergripande frågeställningar;

Varför uppstår miljöproblem och varför brister hushållningen med våra naturresurser? samt
Hur kan problemen lösas på frivillig och politisk väg?
 
Avdelningen bedriver också utbildning inom ett stort antal utbildningsprogram inom ekonomi- och samhällsvetenskapsområdena samt på civilingenjörs- och lärarutbildningarna.

Sidansvarig och kontakt: Melina Granberg

Publicerad: 20 december 2013

Uppdaterad: 4 oktober 2016

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017