Lena Abrahamsson och Eira Andersson, Luleå tekniska universitet.

Flitiga snillen på prispallen

Publicerad: 6 december 2013

Lena Abrahamsson och Eira Andersson vid Luleå tekniska universitet har tagit emot SGU:s medalj för "Snille och flit" inom gruvnäringen – ett bevis på att de nått ut med sin forskning, bidragit till nya perspektiv och skapat en debatt om jämställdhet inom gruvindustrin.

De har i sitt arbete lyft fram frågor om arbetsplatskultur och god arbetsmiljö för både kvinnor och män i gruvnäringen – en insats som enligt SGU präglas av både nytänkande, långsiktighet och samhällsnytta.

– Det här är verkligen en hedrande utmärkelse. Jag känner mig mycket stolt över att ha fått den och får ny energi att fortsätta vår forskning, säger Lena Abrahamsson, professor inom arbetsvetenskap.

– Det är fantastiskt roligt och ett modigt val av SGU som visar att svensk gruvindustri har jämställdhetsfrågor högt på agendan, säger Eira Andersson, universitetslektor inom arbetsvetenskap.

När Lena Abrahamsson och Eira Anderson påbörjade detta arbete för cirka åtta år sedan var tongångarna dock annorlunda. Då frågade sig gruvindustrin varför man skulle jobba med jämställdhet. Idag har ”Varför?” bytts ut till ”Hur?” och gruvindustrin månar om att arbetet ska vila på en trygg forskningsbas.

– På så sätt ser vi att ny kunskap och flera års forskningssamarbeten har gjort skillnad. Vi har påvisat att bristande jämställdhet är ett problem för både kvinnor och män samt näringslivet och samhället kring gruvnäringen. Jämställdhetsarbete är en naturlig del för att skapa attraktionskraft till industrin samt för att klara framtida omställningar och konkurrens. Det finns ett fortsatt stort behov för forskning om genusfrågor i basindustrin, säger Eira Andersson.

 

Även Pär Weihed, professor vid Avdelningen för geovetenskap och miljöteknik på LTU, belönades för att han har utvecklat den malmgeologiska forskningen vid LTU till en av de ledande i Europa. Tre av fyra pristagare kom från LTU.