Lena Abrahamsson
ena Abrahamsson, professor inom arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Granskar industrins frälsare

Publicerad: 27 november 2013

För industrin har Lean blivit en självklarhet, men när något blir tillräckligt hyllat så behöver det också ifrågasättas. Det anser Lena Abrahamsson, professor inom arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Hon har följt produktionssystemets utveckling sedan det kom till Sverige i början av 1990-talet. Då som konsult inom det privata näringslivet, nu som forskare inom arbetsmiljö och jämställdhet.

Lena Abrahamsson är initiativtagare till ett nationellt Lean-nätverk som nyligen gav ut boken Lean i arbetslivet. Fokus ligger på hur metodiken tillämpas i Norden och totalt har 25 forskare från olika lärosäten bidragit med fallstudier från svenska företag.

– Det finns en tendens att både forskare och konsulter gör Lean till en religion. Samtidigt finns det många som är jättekritiska. Vi vill att forskningen ska bli mer nyanserad, säger Lena Abrahamsson.

Anpassning och delaktighet skapar lönsammare företag

Lean handlar förenklat om att inte göra något onödigt och ineffektivt. Men det handlar också om att använda de anställdas kunskaper för att ständigt förbättra verksamheten – något som vi i Norden är speciellt duktiga på.

– Att kunna påverka sitt arbete och få använda sin kunskap är otroligt stimulerande. I Sverige jobbar företagen också nära facket. Det är ganska unikt, säger Lena Abrahamsson.

Att anpassa Lean efter varje unik verksamhet är en framgångsfaktor enligt professorn. Hon menar att problemen uppstår när produktionssystemet införs i sin extremform och blir för rationellt.

– När organisationer standardiserar allt kan flexibilitet och innovation motverkas. Det gillar inte Lean-förespråkare att man säger. De menar att detaljinstruktioner ger den anställde tid över att vara innovativ. Men tyvärr är det inte riktigt så människan fungerar. Vi behöver stimuleras, säger Lena Abrahamsson.

Lean bryter ny mark

Sedan intåget i Sverige för drygt 20 år sedan har metodens popularitet gått i vågor. Idag är den på topp. Nu håller Lean även på att flytta in i tjänsteverksamhet och offentlig sektor.

Vad kommer detta att innebära för organisationerna?

– Det finns säkert många organisationer som kan må bra av en förändring. Men det är en utmaning att anpassa den här modellen till andra verksamheter. Om man inför Lean är det viktigt att säkerställa en bra arbetsmiljö och utvecklande arbeten för alla anställda, avslutar Lena Abrahamsson.