Eira Andersson
Eira Andersson, Luleå tekniska universitet.

I media: Att bry­ta malm och könsmönst­er

Publicerad: 12 april 2013

Tidningen Arbetet skriver om projektet Att bry­ta malm och könsmönst­er som pågår vid Luleå Tekniska universi­tet. Projektet finansieras av statliga Vinnova och chefer från gruvbolagen LKAB, Boliden och Northland Resources har tillsammans tagit fram en gemensam vision för en jämställd gruv­industri.

Eira Andersson som förra året disputerade med avhandlingen "Malmens manliga mysterium" är en av forskarna.

– Inom gruvindustrin finns en tydlig maskulin position som handlar om duglighet, kroppsarbete och att ställa upp inom laget. En typ av arbetarmaskulinitet, som förstärks av miljön och traditionen. Man befinner sig under jord, har mystiken, det farliga och det mörka, det är otillgängligt. Det ger en status, säger Eira Andersson, till Arbetet.

Tidningen skriver också att enligt LKAB är 18 procent av företagets anställda kvinnor. Men enligt Eira Andersson är den siffran ointressant. Det som är avgörande är var kvinnor jobbar. Ska machokulturen brytas, behöver kvinnor närma sig hjärtat av gruvprocessen.