Lena Abrahamsson
Lena Abrahamsson, professor inom arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Foto: Per Pettersson

I media: Nobelpriset behöver förnyas

Publicerad: 10 december 2013

Endast 45 av 876 Nobelpris har tilldelats kvinnor. Sveriges universitetslärarförbund, SULF, frågade professor Lena Abrahamsson vad hon tycker om detta.

– Att så få kvinnor får Nobelprisen sänder en felaktig signal, nämligen den att riktigt stor och banbrytande forskning görs av män, något som inte alls stämmer med min bild! Fördelningen av Nobelprisen mellan kvinnor och män påverkar dessutom hur vi kvinnor blir bedömda, vilka som får forskningspengar och respekt – och inte. Det är allvarligt. Nobelprisen går till forskare som ofta gjort upptäckter långt tillbaka i tiden. Det är inte så konstigt, så kanske det måste vara, men det kan också ge en konserverande bild av forskning och försvåra förnyelse och nytänkande, något som är hela grunden i akademin. Vi kanske till och med går miste om nya, banbrytande upptäckter i och med allt detta bevarande och hyllande av hjälteberättelser om det gamla. För kvinnor har det alltid varit svårt att bli sedda i den här världen, kvinnor har inte lyfts fram som ledare eller stjärnor även om de haft stor del i de arbeten som prisats. Ofta är det ju ett lag som arbetar tillsammans, säger Lena Abrahamsson till SULF.