Kontakta oss

Avdelningschef

Jörgen Normark

Normark, Jörgen - Universitetslektor, Avdelningschef

Organisation: Industriell design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491480

Ämnesföreträdare

Lena Abrahamsson

Abrahamsson, Lena - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492107
Rum: A154 - Luleå»
Jessica Körning-Ljungberg

Körning-Ljungberg, Jessica - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Teknisk psykologi, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492851
Anders Warell

Warell, Anders - Professor tillika ämnesföreträdare, Professor, Ämnesföreträdare

Organisation: Industriell design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491601
Anna Öhrwall Rönnbäck

Öhrwall Rönnbäck, Anna - Professor, Ämnesföreträdare

Organisation: Produktinnovation, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-493262

Professor

Alm, Håkan - Professor

Organisation: Teknisk psykologi, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Rum: A160 - Luleå»
Ylva Fältholm

Fältholm, Ylva - Professor

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: XX
Rum: A144 - Luleå»
Jan Johansson

Johansson, Jan - Professor

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491412
Rum: A131 - Luleå»
Malin Lindberg

Lindberg, Malin - Professor

Organisation: Industriell design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491082
Karolina Parding

Parding, Karolina - Professor

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-493029
Rum: A139 - Luleå»
Maria Uden

Uden, Maria - Professor

Organisation: Industriell design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-493023

Adjungerad professor

Kenneth Abrahamsson

Abrahamsson, Kenneth - Adjungerad professor

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 070-5468353

Samuelsson, Björn - Adjungerad professor

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Gästprofessor

André Liem

Liem, André - Gäst biträdande professor, Gästprofessor

Organisation: Industriell design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Mario Storga

Storga, Mario - Gästprofessor

Organisation: Produktinnovation, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Biträdande professor

Bengtsson, Peter - Biträdande professor

Organisation: Teknisk psykologi, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492474
Rum: A174 - Luleå»

Wass, Malin - Biträdande professor

Organisation: Teknisk psykologi, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-493267
Rum: A168 - Luleå»
Åsa Wikberg-Nilsson

Wikberg-Nilsson, Åsa - Biträdande professor

Organisation: Industriell design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491342

Biträdande adjungerad professor

Anna Karlsson

Karlsson, Anna - Adjungerad biträdande professor

Organisation: Produktinnovation, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Universitetslektor

Leif Berglund

Berglund, Leif - Universitetslektor

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-493087
Rum: A146 - Luleå»
Eva-Lena Bäckström

Bäckström, Eva-Lena - Universitetslektor

Organisation: Industriell design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Camilla Grane

Grane, Camilla - Universitetslektor

Organisation: Teknisk psykologi, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492952
Rum: A177 - Luleå»
Mats Jakobsson

Jakobsson, Mats - Universitetslektor

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492942
Rum: A136 - Luleå»
Anna Jansson

Jansson, Anna - Universitetslektor

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492979
Rum: A138 - Luleå»
Kristina Johansson

Johansson, Kristina - Universitetslektor

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492943
Rum: A149 - Luleå»

Johansson, Fredrik - Universitetslektor

Organisation: Industriell design, Innovation och Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Larsson, David - Universitetslektor

Organisation: Industriell design, Innovation och Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Miller, Maria - Universitetslektor

Organisation: Industriell design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Piippola, Saila - Universitetslektor

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492941
Rum: A135 - Luleå»
Fredrik Sjögren

Sjögren, Fredrik - Universitetslektor

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492429
Rum: A135 - Luleå»

Sörman, Daniel - Universitetslektor

Organisation: Teknisk psykologi, Innovation och Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Peter Törlind

Törlind, Peter - Universitetslektor

Organisation: Produktinnovation, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492412
Therese Öhrling

Öhrling, Therese - Universitetslektor

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492593
Rum: A153 - Luleå»

Biträdande universitetslektor

Lisa Larsson

Larsson, Lisa - Biträdande universitetslektor

Organisation: Produktinnovation, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-493266
Magnus Nygren

Nygren, Magnus - Biträdande universitetslektor

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491767
Rum: A132 - Luleå»
Mariana Vega Mendoza

Vega Mendoza, Mariana - Biträdande universitetslektor, Biträdande universitetslektor

Organisation: Teknisk psykologi, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Rum: A161 - Luleå»
Lisa Öman Ekervhén

Öman Ekervhén, Lisa - Biträdande universitetslektor

Organisation: Teknisk psykologi, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-493645
Rum: A169 - Luleå»

Gästforskare

Howe, Christina - Gästforskare

Organisation: Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Post doktor

Christo Dordlofva

Dordlofva, Christo - Post doktor

Organisation: Produktinnovation, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-493540

Doktorand

Bäcklund, Christian - Doktorand, Doktorand

Organisation: Teknisk psykologi, Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491449
Rum: A164 - null»
Pia Elbe

Elbe, Pia - Doktorand

Organisation: Teknisk psykologi, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491866
E-post: pia.elbe@ltu.se
Minna Eronen

Eronen, Minna - Doktorand

Organisation: Industriell design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-493874
Halldór Halldórsson

Halldórsson, Halldór - Doktorand

Organisation: Industriell design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-493591

Hedman, Mattias - Doktorand, Doktorand

Organisation: Produktinnovation, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492374
Maria Johansson

Johansson, Maria - Doktorand

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491471
Rum: A150 - Luleå»
Angelica Lindwall

Lindwall, Angelica - Doktorand

Organisation: Produktinnovation, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-493518
Sanna Lohilahti Bladfält

Lohilahti Bladfält, Sanna - Doktorand

Organisation: Teknisk psykologi, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-493386
Rum: A176 - Luleå»
Felix Lundmark

Lundmark, Felix - Doktorand

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491482
Rum: A137 - Luleå»
Niklas Pekkari

Pekkari, Niklas - Doktorand

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492802
Rum: A152 - Luleå»
Hossein Rahnama

Rahnama, Hossein - Doktorand

Organisation: Produktinnovation, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-493530
Alexandros Rouchitsas

Rouchitsas, Alexandros - Doktorand

Organisation: Teknisk psykologi, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-493646
Rum: A166 - Luleå»
Erik Sundström

Sundström, Erik - Doktorand

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491599
Rum: A149 - Luleå»
Suzanna Törnroth

Törnroth, Suzanna - Doktorand

Organisation: Industriell design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491785

Universitetsadjunkt

Guzalya Atamuratova

Atamuratova, Guzalya - Universitetsadjunkt, Universitetsadjunkt

Organisation: Industriell design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491470
Anders Berglund

Berglund, Anders - Universitetsadjunkt

Organisation: Industriell design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492938
Lars Eklöf

Eklöf, Lars - Universitetsadjunkt

Organisation: Industriell design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491682
Johan Hörnemalm

Hörnemalm, Johan - Universitetsadjunkt

Organisation: Arbetsvetenskap, Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-493428
Liv-Jenny Sandberg

Sandberg, Liv-Jenny - Universitetsadjunkt

Organisation: Industriell design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491450
Magnus Stenberg

Stenberg, Magnus - Universitetsadjunkt

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492062
Rum: A148 - Luleå»
Johan Wallerström

Wallerström, Johan - Universitetsadjunkt

Organisation: Industriell design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492328
Daniel Öhrling

Öhrling, Daniel - Universitetsadjunkt

Organisation: Industriell design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491075

Östberg, Hampus - Universitetsadjunkt

Organisation: Industriell design, Innovation och Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Universitetsadjunkt, adjungerad

Norberg, Anton - Adjungerad universitetsadjunkt

Organisation: Industriell design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Forskningsassistent

Joel Lööw

Lööw, Joel - Forskningsassistent

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-493411
Rum: A147 - Luleå»
Eugenia Segerstedt

Segerstedt, Eugenia - Forskningsassistent

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-493040
Rum: A145 - Luleå»