Hoppa till innehållet

Laboratorium och utrustning

Vi bedriver en omfattande laborativ verksamhet inom både undervisningen och forskningen. Det här är några av våra laboratorium vid avdelningen.

Engineering Psychology at LTU is equipped with an experimental lab containing 5 computer workstations dedicated solely to psychological experiments (EPrime, Matlab, etc.), a driving simulator (Volvo XC 90 high fidelity fixed base), a simple desktop-based driving simulator with the ISO standard Lane Change Test, programmable haptic controls with adaptive feedback, a four-channel synchronized video capture system (VMix), eye-tracking equipment, fixed cameras, Face lab, BioTrace+ software and NeXus: a wireless 10-channel physiological monitoring and biofeedback platform.

Furthermore, the HRILab @Engineering Psychology is currently being equipped with two NAO robots. Engineering Psychology is currently also in the process of acquiring a 64-channel EEG system, mobile and stationary eyetracking systems, biometric sensors including GSR, ECG, EMG and respiratory rate. Engineering Psychology has also access to Sound Studio and Acoustic Laboratory with eco-free room used for advanced sound tests, Human Health and Science Lab – with 3D Movement tracking with wireless sensors, Human Factors lab, and Industry Robotics lab.

DEPICT LAB (Decision, Emotion, Perception & Cognition Laboratory) är en laborativ miljö där forskarna kan visualisera och analysera mänskligt beteende med hjälp av den senaste tekniken inom området. Den mobila mätutrustningen gör det möjligt att i ett forskningssammanhang studera faktiskt mänskligt handlade och undermedvetna kognitiva processer för att få svar som inte går att fånga med klassiska kvantitativa metoder.