Bjarne Bergquist
Bjarne Bergquist

Bjarne Bergquist

Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Kvalitetsteknik och logistik
Industriell Ekonomi
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Bjarne.Bergquist@ltu.se
0920-492137
A2600 Luleå

Mitt forskningsintresse

Jag forskar och undervisar inom kvalitetsteknik och i min forskning har jag ofta berört olika aspekter på de verktyg vi nyttjar för att generera information om våra processer. Verktyg såsom statistisk försöksplanering, tidsserieanalys, multivariat dataanalys eller simuleringsverktyg för att kunna prediktera processhändelser är sådant jag studerat och varit med att utveckla. Det kan handla om hur verktygen används eller hur de ska förändras för att bättre passa i vissa sammanhang.

Andra forskningsintressen inkluderar studier av hur effektiva, användbara och lämpliga populära förbättringskoncept som Sex Sigma, Lean, eller Total Quality Management (ibland kallad Offensiv kvalitetsutveckling) är för olika typer av verksamheter och vilka förutsättningar som krävs.

Här är en länk till mina publikationer på ResearchGate

Undervisning

Min undervisningstid har under senare år varit blygsam. De kurser jag jag har undervisat inom finns i forskarutbildningen. I grundutbildningen är jag examinator för examensarbeten inom ämnet.

Publikationer

Artikel i tidskrift

In-situ measurement in the iron ore pellet distribution chain using active RFID technology (2020)

Bergquist. B, Vanhatalo. E
Powder Technology, Vol. 361, s. 791-802
Artikel i tidskrift

Statistical Methods - Still Ignored? (2020)

The Testimony of Swedish Alumni
Lundkvist. P, Bergquist. B, Vanhatalo. E
Total Quality Management and Business Excellence, Vol. 31, nr. 3-4, s. 245-262
Artikel i tidskrift

The Revised Tennessee Eastman Process Simulator as Testbed for SPC and DoE Methods (2019)

Capaci. F, Vanhatalo. E, Kulahci. M, Bergquist. B
Quality Engineering, Vol. 31, nr. 2, s. 212-229
Artikel i tidskrift

Challenges and propositions for research in quality management (2018)

Fundin. A, Bergquist. B, Eriksson. H, Gremyr. I
International Journal of Production Economics, Vol. 199, s. 125-137
Artikel i tidskrift

Exploring the Use of Design of Experiments in Industrial Processes Operating Under Closed-Loop Control (2017)

Capaci. F, Bergquist. B, Kulahci. M, Vanhatalo. E
Quality and Reliability Engineering International, Vol. 33, nr. 7, s. 1601-1614