Kristina Johansson
Kristina Johansson

Kristina Johansson

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Arbetsvetenskap
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
kristina.johansson@ltu.se
0920-492943
A149 Luleå

Forskningsprofil

  • Arbetets utformning och organisering
  • Genus och ojämlikhet
  • Detaljhandel
  • Basindustri
  • Etnografisk metod 

Aktuella forskningsprojekt

Handel 4.0? Arbetsmiljö och ojämlikhet i e-handeln 2020-2022
FORTE (3,7mkr) tillsammans med Elin Johansson och Svend Erik Mathiassen Högskolan i Gävle

ENGIE. Encouraging Girls to Study Geosciences and Engineering 2020-2022
eitRaw Materials, koordinerar LTUs del i projektet (2mkr)

Swedish Magnetite Microwave Asphalt Road Technology 2019-2021 VINNOVA, koordinerar AP om jämställdhet och arbetsmiljö (400tkr)

Skyddsombud i detaljhandeln - varför så få? Betydelser av arbetets organisering. FORTE, (1,6mkr) Postdok-bidrag

 

Utmärkelser

FALF:s pris för bästa internationella publikation 2017 för The discursive resistance of men to gender-equality interventions: Negotiating 'unjustness' and 'unnecessity' in Swedish forestry publicerad i Men & Masculinities (tillsammans med Elias Andersson, Maria Johansson och Gun Lidestav). 

Utvecklingsprogram för lovande juniora forskare, Luleå tekniska universitet, 2017-2019.

Arbetsmiljögskolans pris för bästa avhandling i Sverige 2015 inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö. Forum för arbetslivsforskning

 

Aktuella publikationer

Johansson*,  Andersson, Johansson  & Lidestav, G. (2019). Conditioned openings and restraints: The meaning‐making of women professionals breaking into the male‐dominated sector of forestry. Gender, Work & Organization.

Lindberg, Johansson, Karlberg & Balogh (2019). Place innovative synergies for city center attractiveness: A matter of experiencing retail and retailing experiences. Urban Planning, 4(01). Fulltext

Johansson (2019). Inkvoterade kvinnor och förfördelade män? - om skogsbrukets pågående jämställdhetssatsningar. I: Andersson (ed.). Den öppna skogen. Umeå, Sverige: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU (ny reviderad upplaga) Fulltext

 

Pedagogisk verksamhet 

Undervisar i kurser om bl.a. sociologisk teori och metod, handleder uppsatser inom ramen för kandidatprogrammet i sociologi

​Biträdande handledare för doktorand Eugenia Segerstedt och Maria Johansson 

 

 

 

 

 

Publikationer

Konferensbidrag

Arbetets intensifiering (2011)

exempel från en livsmedelsbutik och en kommunal städenhet i förändring
Johansson. K, Öhrling. T
Paper presented at : Det nya arbetslivet : 15/06/2011 - 17/06/2011
Kapitel i bok, del av antologi

Att handla annorlunda? (2012)

Om lärande, kön och jämställdhet i privat service
Johansson. K
Ingår i: Jämställda tjänster
Konferensbidrag

Co-­‐constructing service work and masculinity through notions of creativity (2013)

Johansson. K
Paper presented at : Equality, Growth and Innovation - In Theory and Practice : 09/10/2013 - 10/10/2013
Artikel i tidskrift

Conditioned openings and restraints: The meaning‐making of women professionals breaking into the male‐dominated sector of forestry (2019)

Johansson. K, Andersson. E, Johansson. M, Lidestav. G
Gender, Work and Organization
Konferensbidrag

Den könade stormarknaden (2011)

skisser från ett pågående etnografiskt fältarbete
Johansson. K
Paper presented at : Det nya arbetslivet : 15/06/2011 - 17/06/2011