Malin Lindberg
Malin Lindberg

Malin Lindberg

Professor
Luleå tekniska universitet
Industriell design
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
malin.lindberg@ltu.se
0920-491082
A3520 Luleå

Malin Lindberg är professor vid Luleå tekniska universitet med fokus på inkluderande innovation och organisation. Hon studerar hur nytänkande lösningar utvecklas på samhälleliga och organisatoriska utmaningar, inom den offentliga, privata och ideella sektorn. Genom en deltagande forskningsansats, där samhällsaktörer aktivt involveras i kunskapsutvecklingen, bidrar hennes forskning till både vetenskapligt och samhälleligt relevanta insikter.

Forskningsområden

Publikationer

Artikel i tidskrift

Co-Creative Place Innovation in an Arctic Town (2020)

Lindberg. M, Wikberg-Nilsson. Å, Segerstedt. E, Hidman. E, Nilsson. K, Karlberg. H, et al.
Journal of Place Management and Development
Artikel i tidskrift

Bridging Participatory Policy Trends and Research Traditions through Social Innovation (2019)

Lindberg. M, Hallencreutz. D, Tengqvist. A
Technology Innovation Management Review, Vol. 9, nr. 4, s. 27-36
Artikel i tidskrift

Design teams (2019)

A participatory path to socially transformative innovation?
Lindberg. M, Johansson. M, Österlind. H
Forskning & Forandring, Vol. 2, nr. 1, s. 25-38
Artikel i tidskrift

Inclusive funding for enhanced impact of social sciences and humanities (2019)

Lindberg. M, Gross. S, Rönn. M, Nordin. L, Sandred. J, Wärngård. L, et al.
fteval Journal for Research and Technology Policy Evaluation, nr. 48, s. 82-87