Mätinstrument EEG, DEPICT Lab
DEPICT Lab kommer bland annat ha utrustning för att mäta hjärnaktivitet, ögon- och muskelrörelser, beslutfattande, puls, andning och hudrodnad samt programvara som tolkar ansiktsuttryck och analyserar känslor. Bild: Istock Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nytt labb går på djupet

Publicerad: 4 februari 2016

Ett labb där forskare kan mäta människors medvetna och omedvetna beteenden håller på att byggas upp på Luleå tekniska universitet. Labbet blir en stark svensk förebild i att förena många olika mätmetoder samtidigt som det ökar kvaliteten på forskningen och möjliggör nya forskningssamarbeten.

Bjarne Bergquist
Bjarne Bergquist, professor och ämnesföreträdare inom kvalitetsteknik. Foto: Melina Granberg

– Låt oss säga att vi vill studera hur människor beter sig och upplever ett möte. Med hjälp av ansiktskameror kan vi följa ansiktsuttryck och registrera känslor i realtid. Vi kan mäta puls och hudkonduktans för att testa när man blir engagerad och studera ögonrörelser för att ta reda på vad personerna fokuserar på under olika faser av mötet. Hur fångar man uppmärksamheten, vem använder härskartekniker och varför och när ljuger man? förklarar professorn och ämnesföreträdaren Bjarne Bergquist som är verksam inom kvalitetsteknik och drivande i etableringen av labbet.

Ett beteendevetenskapligt laboratorium kan ge kvantitativ data som inte går att fånga genom enkäter eller intervjuer. Vid intervjuer kan respondenten till exempel påverka svaret i en riktning som denne anser som fördelaktigt.

Ett flexibelt laboratorium

Mänskligt beteende är en viktig faktor inom många forskningsområden. DEPICT Lab kommer vara tillgängligt för forskare över hela Luleå tekniska universitet. Det möjliggör nya tvärvetenskapliga möten och forskningsprojekt med det omgivande samhället.

– Trafikverket är till exempel intresserade av att se hur trafikledare arbetar och hur deras arbete kan studeras ur trafiksäkerhets- och trafikeffektivitetssynpunkt samt hur stress, trötthet eller katastrofer kan tänkas påverka deras möjligheter att göra ett bra arbete.

Labbet beräknas vara klart hösten 2016 och en stor del av utrustningen kommer vara mobil, för att kunna tas med till andra laboratorium samt ut i verklig miljö.

– Vi försöker skapa ett labb där vi för samman olika instrument för att kunna mäta ett förlopp som pågår. Miljön ska också gå att göra om för att till exempel kunna efterlikna ett kontrollrum, en affär eller en möteslokal, säger Bjarne Bergquist.

I media

Kontakt

Bjarne Bergquist

Bjarne Bergquist, Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492137
Organisation: Kvalitetsteknik och logistik, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle