Therese Öhrling, doktorand på Avdelningen för arbetsvetenskap.

Städar bort dålig arbetsmiljö

Publicerad: 29 oktober 2013

Minskad sjukfrånvaro och ökad lönsamhet – det blev resultatet när Piteå kommun omorganiserade sin städenhet och gav de anställda mer inflytande. Nu ska forskare vid Luleå tekniska universitet ta fram en modell för hur detta kan implementeras i andra städverksamheter.

Alltför ofta satsas endast resurser på den fysiska arbetsmiljön för städare. Men om förändring ska kunna ske måste hänsyn också tas till sociala och organisatoriska faktorer. Forskningen inom städbranschen saknar goda exempel som inger hopp. Därför ser Therese Öhrling, doktorand på Avdelningen för arbetsvetenskap, detta som ett viktigt projekt.

– Den strategi som de använde i Piteå visade sig vara lyckad. Den kommer ligga till grund för en modell som kan implementeras i andra städverksamheter. Det går att jobba med inflytande och delaktighet i både privata och offentliga ägandeformer, säger Therese Öhrling.

Till grund för det nya forskningsprojektet ligger Therese Öhrlings avhandlingsarbete där hon följt den organisationsförändring som Piteå kommuns städenhet genomfört. De var liksom branschen i stort drabbade av höga sjuktal och ville ha en förändring.

För att få ökat självstyre skapades en resultatenhet, även kallad intraprenad, vilket resulterade i kortare beslutsvägar och även gav de enskilda arbetarna möjlighet att påverka sin egen arbetssituation – något som visade sig vara ett vinnande koncept.

– Det ledde till ökad arbetsglädje, ökad arbetsmotivation och friskare personal. Felen och missförstånden mellan städare och kund har minskat och verksamhet har blivit mer effektiv och fungerar helt enkelt bättre, säger Therese Öhrling.

Modell som kan tillämpas i hela landet

I projektet deltar även Kent Nilsson, universitetslektor inom redovisning och styrning samt Lena Abrahamsson och Jan Johansson, professorer inom arbetsvetenskap.

Just nu för forskarna ett samtal med Luleå kommuns städenhet för att kartlägga deras behov och förväntningar. I slutändan kommer en modell som skapar en större delaktighet hos de anställda att implementeras i verksamheten.

– Luleå kommuns städenhet pratar i dagsläget inte om att skapa en intraprenad, men vill ändå jobba med den här strategin. De hoppas att det ska leda till ökad arbetsglädje, ökad arbetsmotivation och nöjdare kunder. Tio procent av den kommunala städningen är redan idag utlagd på entreprenad och det finns en oro att den andelen ska öka. De ansvariga hoppas på att skapa en så pass bra städverksamhet att detta kan undvikas, eller att de i så fall blir kundernas förstahandsval, avslutar Therese Öhrling.