Åsa Wikberg-Nilsson
Åsa Wikberg-Nilsson

Åsa Wikberg-Nilsson

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Industriell design
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Asa.Wikberg-Nilsson@ltu.se
0920-491342
A3516 Luleå

Bio

Åsas forskning kan övergripande beskrivas som inom området Co-design, med fokus på att utveckla kunskap kring och metoder för medskapande som berör kontexten att använda/uppleva design och att praktisera design. Det omfattar den roll och det ansvar som designern har för användarupplevelsen, inkludering av marginaliserade användare (normkritisk design/inclusive design), för kreativa och innovativa resultat (design thinking) och ansvar i samhället (social sustainability) kunskap och metodik för olika kontexter såsom produkter, tjänster, platser, miljöer och system.

Åsa bedriver ett flertal designforskningsprojekt där designmetodiken används som medel för förändring, några exempel från senare år är Nya gränssnitt människa-maskin för mångfald och inkludering (2018-), Tillgänglighetsdesign för stadens utveckling (2017-18), Visual design (2016-), Design knowledge (2016-), HealthCloud: digital design för seniorer (2017), NOVA verktyg och metoder för normkreativ innovation (2016-17),  Genuslabbet (2013-15), Genovate (2015-16), Design, Health & Wellbeing (2015).

Planerade och pågående forskningsprojekt berör bland annat design thinking som medel för hållbar utveckling inom bankverksamhet, People-Tools-Process-Place designdriven tillgänglighetsdesign för små och medelstora städer samt Service design med normkritisk designmetodik.

Ett stort intresse och engagemang är även designutbildning: metoder och medel för att motivera, engagera och involvera studenter i sitt eget lärande. Åsa undervisar bland annat i kurserna Design: process och metod, Designvetenskap, Advanced graphic design, Advanced product design och ansvarar för examensarbeten på utbildningarna Grafisk design och Teknisk design. 

Publikationer

Konferensbidrag

HealthCloud (2018)

promoting healthy living through co-design of user experiences in a digital service
Wikberg-Nilsson. Å, Normark. C, Björklund. C, Axelsson. S
Ingår i: Proceedings of NordDesign: Design in the Era of Digitalization, 2018, 2018
Konferensbidrag

Norm creativity in student design projects (2018)

One approach to creating sustainable societies
Öhrling. T, Normark. J, Wikberg-Nilsson. Å
Ingår i: Proceedings of the 20th International Conference on Engineering and Product Design Education, E and PDE 2018, s. 344-349, 2018
Artikel i tidskrift

Tactics for Norm-Creative Innovation (2018)

Wikberg-Nilsson. Å, Jahnke. M
She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation, Vol. 4, nr. 4, s. 375-391
Rapport

Tillgänglighetsdesign för stadens utveckling (2018)

Wikberg-Nilsson. Å, Blomqvist. K, Jahnke. M, Molnar. S, Nilsson. K, de Fine Licht. K, et al.