stad stadsplanering
Bild: Pixabay Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Handbok för tillgänglig stadsutveckling

Publicerad: 12 oktober 2018

Forskning visar att ökad kunskap om normkritik hos de som jobbar med stadsplanering och förändrade arbetssätt är nycklar till att bygga attraktiva, inkluderande och hållbara städer. I en ny handbok för tillgänglighetsdesign presenteras fem principer och arbetssätt som ifrågasätter sociala normer och inkluderar fler.

– Vår forskning kring tillgänglighetsdesign fokuserar på mer än bara funktionsvariation. Vi inkluderar social hållbarhet, ifrågasätter traditioner och strukturer som normaliserar vissa handlanden och exkluderar andra. Det gäller också att tänka igenom konsekvenserna av göra på ett visst sätt, utifrån de olika förutsättningar som människor har, säger Åsa Wikberg Nilsson, biträdande professor i industriell design vid Luleå tekniska universitet.

Fem principer som kompletterar lagen

Forskarna har granskat plan- och bygglagen och sett att det befintliga regelverket saknar viktiga perspektiv för att uppnå en inkluderande stadsutveckling. Därför går det inte att enbart luta sig mot lagen vid stadsplanering. Åsa Wikberg Nilsson menar att kvaliteten på den byggda miljön kan förändra människors livskvalitet och hälsa, stimulera ekonomin och förbättra miljön – och därför är forskningen viktig.  

– Plan och bygglagen saknar social tillgänglighet i form av trygghet, användbarhet, inkludering, attraktivitet samt välgörande platser och miljöer i staden. Detta är också de fem principer som vi presenterar i handboken, säger Åsa Wikberg Nilsson och fortsätter:

– Trygghet kan till exempel handla om god belysning och användbarhet om skyltning. Inkludering kan handla om att skapa platser där hierarkier och segregation bryts. Attraktivitet kan handla om att berika lokalsamhället med god arkitektur, konst och design. Välgörande platser och miljöer kan handla om att skapa grönområden och gatunät som stödjer gång och cykling vilket bidrar till rekreation och välbefinnande.  

Kompetensutveckling kring normkritik

Forskarna ser ett tydligt behov av att att öka kunskapen om normkritik bland de aktörer som arbetar med stadsutveckling.

– Ett exempel som kan bidra till att förstärka stereotypa sociala normer och bidra till exkludering är olika former av visualiseringar och illustrationer som ger en bild av resultatet under processens gång. Inom arkitektur, design och stadsplanering är visualiseringar ofta självklara arbetsverktyg, men de riskerar att visa utopiska bilder som förstärker rådande stereotyper kring vem som ska använda platsen eller miljön.

– Målet är därför att jobba med utbildning, processer och verktyg för tillgänglighetsdesign så att social tillgänglighet integreras på alla nivåer i stadsutvecklingen. Det finns ett stort behov av fler förebilder som arbetar med normkritik vid stadsplanering, avslutar Åsa Wikberg Nilsson.

Kontakt

Åsa Wikberg-Nilsson

Åsa Wikberg-Nilsson, Biträdande professor

Telefon: 0920-491342
Organisation: Industriell design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle